Klagar på älgbetet i Orsa

Hans Hanser, som äger skog i Noppikoski älgförvaltningsområde, norr om Orsa i Dalarna, menar att den nya älgförvaltningen inte fungerar som det är tänkt och att älgskadorna på skogen ökar eftersom avskjutningen är för låg, skriver Dalarnas Tidningar.

Hela älgförvaltningsområdet är på totalt 100 000 hektar. Tilldelningen inför älgjakten är lika stor över hela området. Däremot är det stora skillnader lokalt. 
– Den lokala kunskapen måste tas tillvara på ett bättre sätt. Det borde vara den lokala älgtätheten som styr avskjutningen inom området. Älgförvaltningsområdet borde ta in rapporter lokalt och anpassa tilldelningen för jakten därefter, så att skjuts av mer där skadorna är större, säger Hans Hanser till Dalarnas Tidningar.

Stora skador
På hans marker finns stora älgskador, tio hektar av tallplantering som är sju år gammal har skador motsvarande 80 till 90 procent. På två andra områden är skadorna 50-procentiga.
Hans Hanser har haft hjälp av Skogsstyrelsen att se över sina skador. Staffan Larsson på Skogsstyrelsen menar att det är viktigt att lyfta fram frågan inom älgförvaltningen.
– Det finns all anledning att hålla koll på hur älgskadorna och älgtillgång utvecklas i området framgent då skadebilden har varit väldig hög, säger Staffan Larsson till Dalarnas Tidningar.