Klartecken för skyddsjakt på Sörmlandsvargen

Naturvårdverket har beviljat skyddsjakt på sörmlandsvagren som angripit två fårbesättningar och rivit sammanlagt ett 40-tal får, samt en kviga. Beslutet gäller månaden ut i ett begränsat område om kring sjön Yngaren.

För andra gången tas det alltså beslut om sörmlandsvargen. Redan förra året skedde ett angrepp på en fårbesättning, men den gången sade verket nej till skyddsjakt.
Både Naturvårdsverket och Viltskadecenter gjorde då bedömningen att vargen inte var mer benägen att angripa tamdjur än andra vargar. Naturvårdsverket bedömde då att det var mer lämpligt att förebygga rovdjursskador, med exempelvis stängsel.
Men nu säger man alltså ja. Detta efter flera angrepp på fårbesättningar, samt en kviga, under maj månad.

Viktigast att förebygga
Naturvårdsverket trycker fortfarande hårt på det förebyggande arbetet och menar att på sikt bör tamdjursägare i sådana här möjliga spridningsområden för rovdjur också skydda sina djur mot varg och lodjur.
– Det här är en situation som tyvärr kan uppstå när en varg etablerar sig i en helt ny del av landet där tamdjursägare inte är förberedda på rovdjur säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Jaktledare utsedd
Enligt länsstyrelsen i Sörmland har en jaktledare utsetts och haft ett möte med inblandade jägare. Skyddsjakten får bedrivas i ett område kring sjön Yngaren, söder om Flen. I väster och söder utgörs gränserna av länsgränsen mot Kolmården respektive E 4. Länsväg 52 utgör gräns i norr och öster.