Vid bostäder är riktvärdet för buller från skottlossning på skjutbanor, som angetts av Naturvårdsverket, 65 till 70 decibel. (Arkivbild)
Foto: Ulla Lodesten Vid bostäder är riktvärdet för buller från skottlossning på skjutbanor, som angetts av Naturvårdsverket, 65 till 70 decibel. (Arkivbild)

Kommun överkörd om jaktskytte

På Sövdeborgs jaktskytteklubb får det inte avlossas ett enda hagel- eller studsarskott tills vidare efter ett beslut av länsstyrelsen i Skåne. Det är boende i närheten som klagat så högljutt på skyttet att länsstyrelsen kör över Sjöbo kommunen, som haft en mildare linje.

När bullret från skottlossning på älgbanan mättes vid de fem närliggande fastigheterna pendlade värdet mellan 77 och 89 decibel, rapporterar Skånska Dagbladet.
Riktvärdet, som angetts av Naturvårdsverket, ligger på 65 till 70 decibel.
Det innebar att kommunens samhällsbyggnadsnämnd krävde en åtgärdsplan för Sövdeborgs jaktskytteklubb. Så blev det och i maj beräknas ombyggnaden av älgbanan vara klar. Banan är då redo för nya bullermätningarna när klubben anlitar en bullermätningskonsult igen.

Grannarna fick blodad tand
Men grannarna har fått blodad tand. Kommunens beslut överklagades. Länsstyrelsen valde då att utfärda ett skytteförbud tills kommunen fattat ett nytt beslut när de bullerdämpande åtgärderna är klara. De enda skotten som får avlossas är vid bullermätningar.
Ingmar Närlid, miljöhandläggare på Sjöbo kommun, är förvånad över att länsstyrelsen kört över både kommunen och jaktskytteklubben och stoppat skytteverksamheten helt tills vidare.

Kommunen får tänka om
– Nämnden hade tänkt fatta beslut i juni, men nu kanske man får tänka om och göra det tidigare när klubben nu inte kan ha sin skytteverksamhet igång alls. Nämnden har varit inne på att minska skjuttiderna tills klubben klarar riktvärdena, men inte att förbjuda verksamheten helt, säger han till Skånska Dagbladet.
Arne Hallgren, ordförande för Sövdeborgs jaktskytteklubb, är minst lika häpen över länsstyrelsens skjutförbud, men vill ta del av beslutet innan han uttalar sig.