Ligan som plundrar fågelbon ska stoppas.
Foto: Länsstyrelsen i Jämtlands län, Håkan Berglund Ligan som plundrar fågelbon ska stoppas.

Kraftsamling mot boplundrare

En internationell ägg- och fågelplundringsliga har under många års tid agerat bland annat inom Stekenjokksområdet i Jämtland. Tecken tyder på att de även dyker upp i år. Nu har polisen och länsstyrelsen beslutat att göra en gemensam kraftansträngning för att skydda ägg och fåglar.

Hittills har den internationella ligan tagit 10 000-tals ägg och fåglar från ett 30-tal arter. De agerar i flera områden, bland annat i Sverige. De har regelbundet kommit till Stekenjokkområdet i nordvästra Jämtland och plundrat.
I dagsläget finns det tecken som tyder på att ligan kan komma tillbaka till Stekenjokk under häckningstiden i år. Därför har länsstyrelsen och polisen beslutat att samarbeta för att skydda ägg och fåglar mot plundrarna.

Hårda åtgärder
Nu kommer följande att genomföras:
• Länsstyrelsen ska införa tillfälligt naturreservat med tillträdesförbud för allmänheten.
• Polisen arbetar aktivit och intensift i brottsförebyggande syfte och ha en hög närvaro med stöd av polisflyg och hundpatruller.
• Tips och iakttagelser från allmänheten kan lämnas till polisen dygnet runt på telefonnummer 11414.
• Länsstyrelsen ska samla stora personalresurser för att kunna hålla en mer intensiv bevakning.
Situationen är mycket allvarlig, menar myndigheterna. Överträdelser mot ovanstående regler kommer att beivras, skriver länsstyrelsen.