JRF i Jämtland anser att det bör fällas 200 björnar i länet. Förra året var kvoten 90 björnar.
JRF i Jämtland anser att det bör fällas 200 björnar i länet. Förra året var kvoten 90 björnar.

Krav på 200 björnar i Jämtlands jaktkvot

Viltförvaltningsdelegationen (VFD) i Jämtland föreslår till Naturvårdsverket att miniminivån för björnarna i länet blir 30 föryngringar, vilket motsvarar 300 björnar. Jämtland har cirka 1 000 björnar.
Förra året var tilldelningen 90 björnar i licensjakten i länet.

– Vi har en alldeles för stor björnstam i länet och den måste minskas kraftigt, säger Bengt Bixo.
Han är ordförande för Jägarnas Riksförbund i Jämtland-Härjedalen och suppleant i Jämtlands VFD för jägarna.
– Att skjuta 200 björnar är ett måste om vi ska ner till 30 föryngringar till år 2015. Våra näringar i länet med djurhållning och renskötsel tål inte den här stora björnstammen. Vi har alla redan stora problem med björnar på våren. En stam på cirka 1 000 björnar är på tok för stor för vårt län, säger Bengt Bixo.

Tjänstemannabeslut om kvoten
Maano Aunapuu, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Jämtland, påpekar att det inte är VFD som beslutar om hur stor tilldelningen på björn blir.
– Det är ett enskilt beslut som tas av tjänstemän, kommenterar han.
VFD-beslutet om att föreslå till Naturvårdsverket att miniminivån för björn i länet skall vara 30 föryngringar, motsvarande 300 björnar, kommer att handläggas av Naturvårdsverket i mars-april. VFD kommer 13 maj att besluta hur stor björnstammen ska vara i länet fram till år 2015. Det blir då en så kallad förvaltningsintervall med nedre och övre gräns för stammens storlek. – Det är denna förvaltningsintervall som kommer att styra tilldelningen, förklarar Maano Aunapuu.