Vilda vargar ska adoptera parkvalpar? Nu funderas det på att föda upp vargvalpar i djurparker och låta befintliga vargflockar adoptera dem.
Foto: Denver Bryan Vilda vargar ska adoptera parkvalpar? Nu funderas det på att föda upp vargvalpar i djurparker och låta befintliga vargflockar adoptera dem.

Krav på karantän hotar flytt av varg

Hela projektet med att flytta in vargar i Sverige kan vara hotat. I de förhandlingar som pågår har Jordbruksverket signalerat krav på sex månaders karantän för vargar som kommer från Ryssland och Baltikum.
– Att sätta en vuxen varg i sex månaders karantän är djuretiskt tveksamt, säger vargforskaren Olof Liberg till Jakt & Jägare.
Om kravet på karantän står fast måste Liberg och hans kollegor hitta andra metoder. Ett sätt kan vara att föda upp vargvalpar i djurparker och låta befintliga vargflockar adoptera dem.

Regeringen har lämnat över frågan om flyttning av vargar till Naturvårdsverket. Just nu pågår en utredning om hur den svenska vargstammen ska tillföras nytt blod genom flytt av vargar från Ryssland och Baltikum.
– Jordbruksverkets inledande bud är sex månaders karantän för vargar som flyttas direkt från exempelvis Ryssland. Men man vill också ha karantän för de vargar som vandrar in självmant, säger Olof Liberg.

Dvärgbandmask och rabies
Helena Kättström är enhetschef på avdelningen för häst, fjäderfä och vilt vid Jordbruksverket och hon bekräftar upppgifterna.
– Utredningen är inte klar ännu, men vi har tittat på vad som gäller för införsel av hundar från de länder som är aktuella. Det finns en lång lista med sjukdomar som förekommer i de länderna, men de centrala smittorna vi vill förhindra är rabies och dvärgbandmask. Det finns en reell risk med att ta in hunddjur och då är det vår uppgift att stoppa eventuella sjukdomar, säger Helena Kättström.

Även invandrade vargar
Jordbruksverket nuvarande hållning är att det inte spelar någon roll om vargarna flyttas in i landet från exempelvis Ryssland, eller om de vandrar in själva.
– Vargar som vandrar in och etablerar sig någonstans kan vi naturligtvis inte styra över. Men blir det fråga om att vargarna ska flyttas från norra Sverige och söderut, så bör de omfattas av samma regler, säger Helena Kättström.

”Stor påfrestning”
Kravet på karantän kan omkullkasta hela projektet med att erbjuda vargar österifrån biltransport till Mellansverige, där den svenska vargstammen huvudsakligen finns.
– Att sätta en vuxen i varg i ett karantänshägn i sex månader är djuretiskt tveksamt. Det skulle innebära en mycket stor påfrestning på den vargen, men det beror lite på hur hägnet är utformat, säger Olof Liberg.

Utsättning av djurparksvargar?
Han sneglar nu på andra idéer. Ett sätt att få den svenska vargstammen att bli fri från inavel kan vara att föda upp vargar med ”friskt blod” i djurparker och sedan sätta ut valparna.
– Det här har redan provats med ganska stor framgång i USA. Vargar är benägna att adoptera andra individer, även om de inte är deras biologiska valpar. Det finns till och med rapporter om att vargar adopterat andra arter. Uppträder de bara lite grann som vargar, verkar inte ens det vara omöjligt, säger Olof Liberg.