Kräver ny rovdjurspolitik

Sex norska organisationer står bakom ett gemensamt uttalande där de kräver en ny rovdjurspolitik som tar större hänsyn till betesnäringen.

Till grund för sitt uttalande ligger Stortingets målsättning om ökad matproduktion i Norge under de närmaste åren.
– Detta innebär att utmarkerna måste utnyttjas i större grad än de gör idag. Betesnäringen måste garanteras goda och bärkraftiga villkor för detta, säger Borgny Kjølstad Grande i Nord-Trøndelag Bondelag, till tidningen Adressa.
Förutom Nord-Trøndelag Bondelag är Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag, länsföreningen inom Norges jeger- och fiskeforening, Nord-Trøndelag Sau og Get, Nord-Trøndelag Reinsamelag och Folkeaksjonen ny rovdjurpolitikk bakom det gemensamma uttalandet.

”Politiken drabbar enskilda”
De menar att konsekvenserna av den rådande rovdjurspolitiken drabbar enskilda människor, lokalt näringsliv och sårbara lokalsamfund.
”Konflikten måste minska för att upprätthålla sydsamisk kultur och näring samt betesbaserad djurhållning i hela Nord-Trøndelag. Regeringen slår fast att egendomsrätten är en grundläggande rättighet. Detta måste också gälla betesnäringens brukanderätt i utmarker”, står det skrivet i uttalandet.
Organisationerna kräver en ökad avskjutning och att beståndsmålen blir mindre, särskilt för björn.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...