Kräver tak för norska vargstammen

Arbeiderpartiet i Hedmark, Norge, anser att regeringen omgående bör sätta ett tak på vargantalet för att komma till rätta med problemen de skapar.

När Arbeiderpartiet Hedmark höll årsmöte antogs ett uttalande med budskapet att rovdjurssituationen för många i Hedmark är prekär och att regeringen måste reagera snabbt och kraftfullt.
Arbeiderpartiet Hedmark kräver att effektiva åtgärder snarast måste diskuteras i stortinget, att det ska bli lättare att fälla djur som orsakar skada även i förebyggande syfta, att gränsöverskridande revir räknas med i beståndet, att jakt på varg ska tillåts när beståndsmålen uppfylls, att människor måste säkras ekonomisk kompensation, och att särskilt rovdjursutsatta kommuner måste säkras statlig ekonomisk kompensation.