Kristdemokrat vill att vargskytten benådas

– Domen är skandalös!
Sven Gunnar Persson, kristdemokratisk riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet, tycker att vargskytten ska benådas. Stig Engdahl har bett om nåd hos regeringen. Han har dömts till ett halvårs fängelse för att ha skjutit vargen som dödade hans får.

– Ansvaret för en oklar förordning måste utkrävas av regeringen, inte av en enskild lantbrukare som i en trängd situation agerar för att skydda sin egendom, förklarar Gunnar Persson.

– Jag vädjar därför till regeringen att bevilja den nådeansökan som lämnats in av Stig Engdahl.

Engdahls brott är att han skjutit en varg som var på väg mot hans fårhage. Två dagar tidigare hade vargen dödat tio av Engdahls får. En timme innan skottet hade den dödat två får hos en granne men skrämts iväg.

Engdahl skrämde först iväg vargen men när den en andra gång var på väg mot hans hage så sköt han den. För detta har han dömts till sex månaders fängelse.

Kristdemokraten Gunnar Persson är upprörd:

– Såväl ansvarig minister som ansvarig statlig myndighet sedan länge håller med om att den nuvarande utformningen av paragraf 28 i jaktförordningen är olycklig. Trots det har regeringen struntat i att ändra paragrafen. Så länge paragrafen finns kvar med nuvarande utformning kommer ansvarsfulla djurägare att fortsätta att dömas till fängelse. Detta är skandalöst.

– Paragraf 28 måste snarast ändras. Regeringen borde också ta ansvar för sin försummelse och bevilja nåd för den som dömts enligt denna oklara och orimliga paragraf, fastslår Gunnar Persson.