Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF), är kritisk mot beslutet att bara 16 lodjur får fällas i mars i vissa delar av Västerbotten.
Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF), är kritisk mot beslutet att bara 16 lodjur får fällas i mars i vissa delar av Västerbotten.

Kritik mot jakt på 16 lodjur i Västerbotten

Även i år blir det licensjakt på 16 lodjur. Det är en alldeles för liten kvot, kritiserar Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF).
– Minst 80 procent av utrymmet för jakt utnyttjas inte och skador för rennäring och andra betande djur riskerar att öka, varnar hon.

Idag kom beslutet från länsstyrelsen om vad som gäller i årets licensjakt på lodjur som börjar 1 mars.
”Ett licensjaktsuttag av 16 djur ur en population som beräknas uppgå till cirka 160 individer motsvarar cirka tio procent av djuren. Därmed ligger uttaget något över den omfattning som EU-kommissionen tidigare har godkänt för Lettlands del. Länsstyrelsen har dock följt lodjursstammens dynamik i länet under 23 års tid och menar att det vissa år kan behövas större uttag för att licensjakten ska kunna ha sin populationsreglerande effekt på lodjursstammen”, skriver länsstyrelsen om beslutet.

”Mycket låg tillväxttakt”
För att ”fånga upp” en ”viss osäkerhet” när det gäller inventeringsresultatet för lostammen de senaste tre säsongerna blev det ett medelvärde på 161 lodjur. I övrigt pekar myndigheten på en nyligen publicerad rapport från Loforskningsprojektet som visar att tillväxttakten i norra rovdjursförvaltningsområdet för närvarande är ”mycket låg och tillväxten uppgår bara till något enstaka procent”.
– I år är det Inga stora förändringar jämfört med ifjol, men ingen jakt tillåts i Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner, sammanfattar Michael Schneider om beslutet.

Jakt i två områden
Länet delas in i två områden för lojakt – det västra och sydöstra delområdet.
Västra området utgörs av fjällkommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea.
Sydöstra området utgörs av kommunerna Lycksele, Åsele, Vindeln, Bjurholm, Robertsfors, Umeå, Vännäs och Nordmaling.
I det nordöstra området ingår kommunerna Malå, Norsjö och Skellefteå, där lojakt inte är tillåtet.
Av länskvoten på 16 lodjur får högst nio djur fällas i det västra området och högst sju lodjur i det sydöstra, enligt kommunindelningen.

”Minimalt och byråkratiskt”
JRF-basen skjuter in sig på att säkerhetsmarginalen är för snäv när det gäller att värna om lostammen.
– Det är ett minimalt lojaktsbeslut och en byråkratisk indelning som försvårar, där norra kustområdet inte får delta. Enligt inventeringen bör 85 djur fällas för att komma till mininivån. Så jakt på 16 djur är överdrivet försiktigt, kommenterar Solveig Larsson.
JRF har ansökt om att totalt 175 lodjur skulle få fällas under årets licensjakt i det norra förvaltningsområdet, som omfattar de fyra nordligaste länen. Omkring hälften av dessa 175 borde fällas i Västerbotten, anser JRF.
– Att enbart 16 får fällas innebär att minst 80 procent av utrymmet för jakt inte utnyttjas och skador för rennäring och andra betande djur riskerar att öka. Uppdelning i olika zoner gör också att jakten krånglas till och försvåras, tycker JRF-basen.