– Vi anser att dagens rovdjursförvaltning inte klarar kontakterna med medborgarna på ett bra sätt, säger Malte Sandström, JRF-bas i Dalarna. 
Foto: Anders Ljung – Vi anser att dagens rovdjursförvaltning inte klarar kontakterna med medborgarna på ett bra sätt, säger Malte Sandström, JRF-bas i Dalarna. 

Kritik mot rovdjursförvaltningen

Torsdagen den 5 februari tog landshövding Maria Norrfalk emot företrädare för Jägarnas Riksförbunds distrikt i Dalarna. Enligt länets JRF-ordförande Malte Sandström var syftet med mötet i första hand att få diskutera alla de klagomål som riktas mot länsstyrelsen och länsstyrelsens personal. 

– Vår landshövding visade på ett övertygande sätt att hon är ordentligt insatt i rovdjursproblematiken och detta inger förhoppningar, säger Malte Sandström.
JRF-företrädarna informerade om att förbundet jobbar för att de nationella rovdjursstammarnas storlek ska utgöra summan av de regionala målen för rovdjursstammarna. Dessa mål ska fastställas i en beslutsprocess med en bred folklig förankring.

”Brist på kompetens och dialog”
– Vi anser att dagens rovdjursförvaltning inte klarar kontakterna med medborgarna på ett bra sätt. Brist på kompetens och brist på förståelse för betydelsen av dialog har skapat en situation som av många upplevs som överförmynderi och ingjutit en känsla av utanförskap hos berörda människor. Det finns därför på många platser inom förvaltningen ett stort behov av nya människor med en större kunskap och social kompetens, förklarar Malte Sandström.

Illegal utplantering av varg
Under mötet diskuterades även frågan om vargens återetablering beror på illegala utsättningar.
– Vi anser att frågan har en avgörande betydelse för acceptans av varg i Sverige och kräver därför att frågan utreds, säger Malte Sandström.
– Vi hade ett mycket givande möte tillsammans med landshövdingen och länsstyrelsens Stig-Åke Svensson. Jägarnas Riksförbund i Dalarna ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och en öppen dialog, tillägger han.