​Kritiserad skogsutredare byts ut

Skogsutredare Charlotta Riberdahls uttalanden om privatägd skog blev för mycket för regeringen. Hon entledigas från sitt uppdrag, skriver ATL.

Det var på Almedalsveckan som Charlotta Riberdahl, som utreder en rättslig översyn av skogsvårdslagen, delade med sig av sina tankar kring privat ägande av skog.

Ifrågasatte privat skogsägande
Så här frågade sig Charlotta Riberdahl i ett längre resonemang:
– Ska man tillåta ett så stort privat ägande av en så viktig naturresurs som är av stort nationellt intresse men också globalt intresse ur miljösynpunkt?

”Har skadat utredningen”
Först rasade debatten på sociala medier och sedan tog landsbygdsminister Sven-Erik Bucht avstånd från Riberdahls uttalande. Därefter har en rad borgerliga politiker och LRF krävt hennes avgång.
Idag kom beskedet, i ett pressmeddelande från Bucht, att Charlotta Riberdahl inte längre har kvar uppdraget som skogsutredare. Regeringen vill hitta en ersättare som kan göra jobbet.
”Jag bedömer att hennes uttalande har skadat utredningen och jag har därför inget fortsatt förtroende för Riberdahl att leda denna utredning”, meddelar Bucht i en skriftlig kommentar till TT.