Foto: Magnus Binnerstam/Shutterstock Åsikterna om hur etiskt det är att jaga älg då snön ligger djup går isär, liksom hur det gick till då Holmen Skog stoppade den kritiserade jakten.

Kritiserad vinterjakt på älg återupptogs men stoppades av sameby

Holmen Skog stoppade först den kritiserade vinterjakten på älg i Örnsköldsvikstrakten. Sedan flyttade man den till ett nytt ställe, där rennäringen återigen sa ifrån och jakten stoppades efter att två djur hade fällts.

Tidigare i dag kom beskedet att Holmen Skog stoppade den planerade vinterjakten på älg i Björna älgskötselområde, norr om Örnsköldsvik, efter en massiv kritikstorm.

Störde rennäringen

Avgörande blev att Vilhelmina norra sameby protesterade med hänvisning till att jakten riskerade att störa rennäringen.

Men senare under dagen nåddes Jakt & Jägare av uppgifter om att Holmen Skog i stället har valt att genomföra en vinterjakt på älg öster om Ångermanälven. Två älgar hann fällas innan Vilhelmina södra sameby, vars renar berördes, reagerade.

– Vi fick höra ryktesvägen om jakten, som var klart olämplig med tanke på att renarna var så nära. En renskötare som var med renarna sa ifrån, berättar Mathias Blind, ordförande för samebyn.

Han tillägger:

– Det var inte så mycket snö här som jag hört att det var på det tidigare jaktområdet. Men jag har ändå åsikten att jakt under de omständigheterna naturligtvis inte är etiskt försvarbar.

Delar inte bilden

Magnus Anderson, chef för skog och mark på Holmen Skog i Västernorrland/Jämtland, delar inte bilden av hur händelseförloppet gick till.

– Utifrån min synvinkel bygger det på en missuppfattning som ni har försökt göra en story av. Det finns älg kvar och jaktlag med medlemmar som vill jaga och vi ville erbjuda möjligheten. Jakttiden är till och med den sista januari, säger han och fortsätter:

– Vår viltförvaltare planerade jakt i Björna älgskötselområde norr om Örnsköldsvik och såg till att det skulle vara etiskt försvarbart. Sedan kontaktade vi renägarna (Vilhelmina norra sameby, reds. anm.) för att stämma av och fick veta att det fanns ren i området och då avbröt vi.

Enligt samebyn gick det inte till så. De menar att jakten kom som en total överraskning och att de var tvungna att agera för att den skulle stoppas.

– Då har vi olika bild av den saken, jag var heller inte på plats vid tillfället. Under dagen har vi i stället bedrivit jakt i ett alternativt område (öster om Ångermanälven, Vilhelmina södra sameby, reds. anm.). Detta var i samförstånd med samebyn. När vi hade fällt två älgar meddelades att det kom in renar i området och då avbröt vi.

Enligt Vilhelmina södra sameby verkar samförståndet ha varit ensidigt. Därifrån kommer uppgifter om att man också där fick rycka ut för att stoppa jakten som störde renarna. Stämmer det?

– Det får stå för dem. Vi kollar alltid av med samerna först och det ligger i sakens natur att det måste ske strax innan jakten inleds eftersom förhållandena kan ändras snabbt. I det här fallet rörde det sig om ett snödjup på 30–50 centimeter utan någon skare.

– Jag vill också betona att vi talar om smyg- och tryckjakt.

Många jägare menar att Holmen Skog brister etiskt då man vill jaga i ett snödjup om 1,5 meter som var fallet norr om Örnsköldsvik. Hur kommenterar du det?

– Först och främst vill vi använda jakttiden när vi har många älgar kvar för att uppnå den bestämda balansen mellan älg och betesskador.

– Varje jaktlag har ett eget ansvar att jaga etiskt och det måste avgöras på plats.

Stämmer det att ni ställde in den första jakten efter påpekanden om att den riskerade att bryta mot 27 § i jaktlagen och att en polisanmälan var på väg?

– Det har jag ingen information om. Men jag kan säga att vi själva kontaktade polisen då jakten blev så uppmärksammad och poängterade att vi skulle jaga etiskt, att det inte var några konstigheter.