Kronhjortarna har gjort comeback på Öland. En disig dag på Alvaret i höstas lyckades Gösta Friberg fotografera en kapital kronhjort på 1,5 kilometers avstånd.
Foto: Gösta Friberg Kronhjortarna har gjort comeback på Öland. En disig dag på Alvaret i höstas lyckades Gösta Friberg fotografera en kapital kronhjort på 1,5 kilometers avstånd.

Kronhjortarna är tillbaka på Öland

Under de senaste åren har kronviltet återkommit till Öland. En ståtlig kapital kronhjort har fotograferats – på 1,5 kilometers håll. Både bönder och jägare är övertygade om att kronhjortarna är illegalt utsatta, men länsstyrelserna ser dem som ett naturligt inslag i faunan.

– Efter jaktresor till Tyskland, där det finns stora bestånd med kronvilt, är jag säker på att jag såg en kapital kronhjort längs Karl X Gustavs mur för några månader sedan. Jag har också sett hindar med kalv under senare år, säger lantbrukaren Johan Parboäng.
Han bor söder om Grönhögen på södra Öland och arbetade tidigare som tillsyningsman för hovet på Ottenby Kungsgård under tolv år.
Han är inte ensam om att ha sett kronhjort på ön på sistone, trots att kronvilt är mycket skyggare än till exempel rådjur och dovhjort.

Kapital hjort fångad på bild
Fågelguiden Gösta Friberg lyckades till och med fånga en på bild, en disig dag när han var i Kvinsgröta. Kronhjorten låg bakom en stenmur 1,5 km därifrån i riktning mot Eketorps by.
Att den kapitala kronhjorten har simmat till Öland anser Johan Parboäng vara osannolikt.
– I så fall ska den ha simmat 7-8 kilometer. Det kortaste avståndet mellan fastlandet och Öland finns vid Revsudden, men där är det väldigt strömt, beskriver Johan Parboäng.

Inte helt nöjd
Som lantbrukare är han inte helt nöjd med att det nu verkar finnas möjlighet för kronvilt att etablera en stam på Öland, även om han tycker att det har varit otroliga upplevelser att se de vackra djuren.
– Tio kan vara trevligt, men blir de hundra kommer det inte att vara kul att vara lantbrukare här, säger han.
För att jaga kronvilt på Alvaret tror Johan Parboäng blir svårt, med tanke på hur platt och öppet landskapet är.

Illegala utsättningar
Både företrädare för LRF och jägare på Öland har kommenterat till Ölandsbladet att de är övertygade om att kronhjortarna satts ut illegalt. Länsstyrelsen har dock inga planer på att förklara utplanterade kronhjortar som icke önskvärda. Det gäller även vildsvinen, som också dykt upp på ön.
– Öland tillhör Sverige och det är inga nya arter i vår fauna, säger Fredrik Ustrup, vilthandläggare på länsstyrelsen, till Ölandsbladet.