Foto: Tommy Andersson/Sveriges domstolar Den dömda erkänner omständigheterna, men menar att hon gjorde vad som kan krävas för att försäkra sig om att rätt djur sköts. Tingsrätten valde dock att fälla för jaktbrott.

Sköt kronhjort i stället för dov döms för jaktbrott

Dagsböter på 19 000 kronor blev påföljden för en jägare som sköt en kronhjort i tron att det var en dovhjort. Kvinnan erkänner händelsen, men menar att hon inte gjorde något brottsligt.

Det är Örebro tingsrätt som meddelar dom i en rättegång mot en jägare i 50-årsåldern som sköt en kronhjort i stället för en dovhjort, vilket Jakt & Jägare rapporterade om här.

”Tätt och mörkt”

Den dömda har berättat i förhör att det var ”tätt och mörkt i skogen men hon gjorde allt hon kunde för att kontrollera att det verkligen var en dovhjort. Hon såg däremot inte baken på hjorten. Eftersom hon ändå var säker på att det var en dovhjort så bestämde hon sig för att skjuta”.

Gick i flock

Dessutom gick djuret i en flock, något som övertygade henne om att det rörde sig om dovvilt. På 50 till 60 meters avstånd avlossade hon ett skott. Först framme vid djuret blev skytten varse att hon hade fällt ett ungt kronvilt – trots att bara dovhind och kalv var tillåtet att skjuta.

Var oaktsam

Rätten fastslår att jägaren ”har varit oaktsam genom att inte göra tillräckligt noggranna undersökningar och iakttagelser för att förvissa sig om att hjorten inte var en kronhjort”.

Därför döms hon för jaktbrott och ska betala 19 000 kronor i dagsböter.