22-patroner. Efter några skott med vapnet i kaliber 22 började skjutbanans bullerdämpade material brinna. Det gäller att städa bort rester av oförbränt krut från avlossade patroner. Annars kan ansamlade krutrester antändas.
Foto: Alex Kosev/Shutterstock.com 22-patroner. Efter några skott med vapnet i kaliber 22 började skjutbanans bullerdämpade material brinna. Det gäller att städa bort rester av oförbränt krut från avlossade patroner. Annars kan ansamlade krutrester antändas.

Krutrester antände skjutbana

Efter fyra skott med ett kaliber 22-vapen fattade bullerdämpningen vid Garpenbergs skjutbana eld och skytten höll på att brännas inne.
– Se upp om ni bygger bullerdämpning. Några få skott kan starta en brand, varnar klubbens Roger Jansson i Svensk Jakt.

Det var i slutet av maj som branden på Garpenbergs skjutbana inträffade.

Skytten hade skjutit två skott och kontrollerade träffläget. Sedan sköt han ytterligare två skott. Då upptäckte skytten att det började ryka ur de ljuddämpande facken framför skjutbänken och strax därefter slog meterhöga lågor upp.

Skytten lyckades själv släcka branden innan några större skador orsakades.
Det som orsakade branden var att glödande krutrester från vapnet antänt oförbränd krut som låg på golvet.

Ljuddämpande fack
För några år sedan byggdes skjutbanan om för att dämpa ljudet. Bland annat byggdes ljuddämpande fack tre meter framför inskjutningsbänken som kläddes med ljudisolerande material.
Efter branden har dämpningsmaterialet ersatts med grus där de oförbrända krutresterna hamnar.

Flera bränder
Jörgen Sandström, marknadschef på ammunitionstillverkaren Norma, berättar att flera bränder vid skjutbanor har startat på samma sätt.
– Vid en del skjutbanor skjuter man genom en tunnel av bildäck för att dämpa ljudet och där är det viktigt att göra rent med jämna mellanrum då det samlas oförbränt krut i däcken, säger han till Svensk Jakt.
De vanligaste ammunitionstyperna i kaliber 5,6 till 9 millimeter lämnar cirka 0,5 grain oförbränt krut per avlossat skott.