Kurs i Luleå om vargjakt

Bernt Lindqvist ledde i en kurs om vargjakt i Luleå. Där uttalade han sig om att utbredningen av varg är ett hot mot älgstammen.
– Därför rekommenderar jag att man ska sätta in begränsningsjakt, säger Bernt Lindqvist till Norrbottens-Kuriren.

Bernt Lindqvist har jobbat som förbundsjurist för Jägarnas Riksförbund. Han har flera gånger besökt Ryssland, där vargen är vanlig och jakt tillåten. Bernt Lindqvist har varit en hjälpande hand för ryssarna i jaktfrågor och mottagit belöning från den ryska staten för sitt arbete.

Snart är problemen kring varg uppenbara även i Sverige. Bernt Lindqvist hoppas att de ansvariga här inser det och agerar.

Att jaga varg är kanske den svåraste utmaning en jägare kan utsättas för, enligt Bernt Lindqvist.

Svårjagade vargar

Under kursen i Luleå gav han flera exempel på svårigheterna och berättar att han själv bara skjutit tre vargar under alla jakter i Ryssland.

Ytterligare ett exempel är en storskalig jakt som arrangerades i Dalarna i mitten av 1800-talet. Bernt Lindqvist berättar att över 3 000 drevkarlar, plus passkyttar, försökte minska hotbilden mot befolkningen. Jakten resulterade i 23 fällda björnar, men bara två vargar.

– Det säger något om svårigheterna, förklarade Bernt Lindqvist under kursen.

Han anser att jakten ska bedrivas på traditionellt sätt. Men även fällfångst och jakt med grova hagel, som i Ryssland, borde vara tillåtet, tycker han.

Herman Ragnarsson, ordförande i Jägarnas Riksförbunds Luleå-avdelning var med på kursen.

– Jag tycker att det här ligger rätt i tiden och att det är bra man skapar sig en helhetsbild, kommenterar han.