Liberalerna Lina Nordquist och Joar Forssell kräver en översyn av möjligheterna till jakt på säl och skarv.
Foto: Mostphotos & riksdagen Liberalerna Lina Nordquist och Joar Forssell kräver en översyn av möjligheterna till jakt på säl och skarv.

L begär friare jakt på säl och skarv

En översyn behövs för att öka möjligheterna till jakt på säl och skarv, för det är inte längre sälarna som är hotade utan fisket. Det anser liberalerna Lina Nordquist och Joar Forssell i en gemensam riksdagsmotion.

I motionen skriver de bland annat:
”Sälen har inget naturligt rovdjur, och jakten på säl har stora restriktioner.”
”Även skarven skadar fiskerinäringen, både genom skador på fiskbestånden i havet och på lax- och öringsbestånden i älvarna.”

Hänvisar till forskning
– Jag och Joar Forssell kräver en översyn av möjligheterna till jakt på säl och skarv, till exempel genom jakt på säl från land, att föra upp skarven på listan över jaktbara arter, införa möjlighet till skyddsjakt på enskilda initiativ och genom övervägande av allmän jakttid på säl och skarv, kommenterar Lina Nordquist och hänvisar till forskning som visar att säl och skarv stör och förstör kustfisket.
Under riksdagens allmänna motionstid hösten 2018 lämnades 2 938 motioner in.