Naturvårdsverket föreslår att sammanlagt 1040 gråsälar ska få fällas under skyddsjakt i de tolv län som gränsar till Östersjön.
Foto: Shutterstock Naturvårdsverket föreslår att sammanlagt 1040 gråsälar ska få fällas under skyddsjakt i de tolv län som gränsar till Östersjön.

Laddar för rejält ökad säljakt

För att förekomma ansökningar från enskilda föreslår Naturvårdsverket att tilldelningen på gråsäl och knubbsäl ska öka med hela 25 procent under skyddsjakten 2019-2020. Syftet med jakten är att förhindra allvarlig skada på fiske.

Innan beslutet fattas vill dock Naturvårdsverket samråda och ett förslag har skickats ut på remiss till bland andra jägarorganisationerna, Sveriges fiskares producentorganisation, andra myndigheter, SLU, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden.

Föreslagna förändringar
De huvudsakliga förändringarna som Naturvårdsverkets föreslår, jämfört med förra året, är:
• Antalet vikare som får fällas ökas från 190 till 200.
• Antalet gråsälar som får fällas ökas från 760 till 1040.
• Antalet knubbsälar som får fällas ökas från 430 till 570.
• Jakttiden för gråsäl och vikare utökas till att även omfatta januari.
• Det generella förbudet mot skyddsjakt inom nationalparker tas bort. Eventuell skyddsjakt ska i stället regleras av respektive nationalparks föreskrifter.

Länen oförändrade
De län där respektive art får jagas föreslås vara oförändrade jämfört med förra året.
Att den beslutade tilldelningen fälls är inget självändamål, utan antalet syftar till att ge utrymme för att freda fiskeredskap och fångst i redskapen när sådana behov föreligger, skriver Naturvårdsverket i sitt förslag.
Remissinstanserna har till den 6 mars på sig att inkomma med synpunkter och underlag innan Naturvårdsverket fattar beslut.