Landsbygdspartiet håller möte

Nyligen bildades en lokalavdelning av Landsbygdspartiet oberoende i Uppsala. Under januari månad bjuder avdelningen in till informations- och diskussionsträffar i Skyttorp, Järlåsa och Knutby.

Landsbygdspartiet oberoende står i startgroparna för sitt arbete och för att få veta medborgarnas åsikter bjuder man nu in till informations- och diskussionsträffar i Skyttorp, Järlåsa och Knutby under januari månad.
Under dessa möten kommer frågor som brandförsvar, rovdjurspolitik, samhällsservice, drivmedelsskatten och dubbdäcksförbud att diskuteras. Syftet är även att fånga upp frågor från medborgarna som är värdefulla för partiet. 
Det första informationsmötet kommer att hållas i Knutbygården den 8 januari klockan 19.00.

”För mycket fokus på städerna”
Claes Littorin är en av initiativtagarna till den nya lokalavdelningen. Målet är att ta sig in i kommunfullmäktige 2014, att lyckas få igång ett länsförbund som arbetar mot landstingsfullmäktige och att på riksnivå hjälpa partiet in i riksdagen.
– Det är för mycket fokus på städerna i den etablerade partipolitiken. För oss är det basservice och bastrygghet på landsbygden som är viktigt samt rovdjurspolitiken. Men generellt vill vi visa att vi har handlingskraft som kan vända negativa trender när det gäller livet för alla på landsbygden, att vardagen ska kunna fungera för alla, säger Claes Littorin.
Den 15 januari klockan 19.00 hålls informationsöte i IF’s lokal i Skyttoro och den 22 januari klockan 19.00 hålls det i Järlåsa bygdegård.
Den 4 februari klockan 19.00 hålls även avdelningens första årsmöte i Knutbygården.