Landshövdingar försvarar regionala beslut om vargjakt

Landshövdingarna i varglänen Värmland, Örebro, Dalarna och Gävleborg går till motattack mot de forskare som hävdar att den regionala förvaltningen av vargar och andra stora rovdjur måste stoppas.

– Inlägget om rovdjuren är en praktfull illustration till bristerna med en helt central och därmed snävt expertbetonad hantering av rovdjursfrågorna. Åtta forskare inom det biologiska/ekologiska området försöker från vetenskapliga utgångspunkter påvisa det olämpliga i att lägga besluten i rovdjursfrågor på regional nivå, det vill säga i klartext på länsstyrelserna. Hela deras argumentering utgår från en enda utgångspunkt, nämligen miljö/ekologi, skriver hövdingarna på Dagens Nyheters debattsida.

Forskarnas samhällssyn leder till en oöverstiglig klyfta mellan medborgare och beslutsfattare, varnar landshövdingarna.

– Detta tjänar inte rovdjuren på, inte tamdjursägare, inte jägare, inte skogsägare, inte friluftslivs- eller naturvänner och heller inte experterna själva på. Alla behöver ett samhälle där medborgare har nära till sin myndighet, skriver landshövdingarna på DN-debatt.

De hävdar att länsstyrelserna visst har kompetens att avgöra om det bör ske skyddsjakt på varg.

Att påstå att länsstyrelserna, som hanterar andra jaktfrågor, inte skulle klara att avgöra den regionala rovdjurspolitiken är inte trovärdigt, påpekar landshövdingarna Eva Eriksson, Sören Gunnarsson, Ingrid Dahlberg och Christer Eirefelt.