Numera kan det gå lång tid mellan ansökan och beviljat vapentillstånd. Polismyndigheten hoppas på att bättre it-lösningar ska bidra till mindre balanser på sikt.
Foto: Shutterstock Numera kan det gå lång tid mellan ansökan och beviljat vapentillstånd. Polismyndigheten hoppas på att bättre it-lösningar ska bidra till mindre balanser på sikt.

Längst vapenhandläggning i Syd och Väst

Över tre månaders väntan nya normala för licens

Polisens handläggningstider för vapentillstånd förstör för jägare som inte tagit höjd för allt extremare väntetider. När Jakt & Jägare kontaktar polisen i region Syd där ansökningstiderna är längst blir beskedet att man jobbar med förbättringar.

Olika handläggningstider för vapentillstånd beroende på var du bor, ledsna jägare som missar veckor av – eller hela – älgjakten och förtvivlade privatpersoner som fastnat i byråkratins kvarnar.
För närvarande är situationen värst i polisregionerna Syd och Väst med mellan tolv och tretton förväntade veckors handläggningstid.

Öst och Bergslagen bäst
Därefter följer region Nord med elva till tolv veckor, Stockholm med tio till tolv veckor och Mitt med åtta till tio veckor.
Bäst är region Öst och region Bergslagen med mellan fem och sex veckors handläggningstid.
När Jakt & Jägare får tag på Petra Johansson, gruppchef på förvaltningsrätt region Syd, kan hon svara på frågor via mejl.
Svaren publiceras här i sin helhet.

Längst handläggning
Region Syd hör till regionerna med längst handläggningstid, vad beror det på?
– Generellt kan man säga att samtliga regioner har längre handläggningstid nu efter sommaren. Det som orsakar de ökade handläggningstiderna är att det ökade inflödet sammanfaller med sommarens semesterperiod.
– I en jämförelse med tidigare år ser vi även att 2021 sticker ut med fler ansökningar under årets sommarmånader än tidigare jämförbara år. Det Polismyndigheten gör för att så snart som möjligt komma ner i handläggningstid nu när semesterperioden är förbi är att succesivt arbeta ner balanserna.

Fördela effektivare
– Utöver detta arbetar myndigheten strategiskt med att mer effektivt dra nytta av vår personalresurs på nationell nivå.
– Alla sju regioner i landet har idag inte samma handläggningstid och att mer effektivt fördela ärendebalanserna i landet bland personalen hoppas vi kommer kunna ge ökad förmåga att på sikt minska risken för att handläggningstiderna går upp på samma sätt som det gjort historiskt. Det pågår även ett förbättringsarbete gällande utveckling och automatisering av IT- och ärendehanteringssystem.

Undvik att kontakta
Kan man som ansökande privatperson bidra till en snabbare handläggning?
– Ja, ta hjälp av anvisningarna i ansökan, information på vår hemsida och ansök gärna via e-tjänsten. Fyll i ansökningsblanketten så komplett som möjligt och undvik gärna att kontakta oss angående frågor om handläggningstiden då det tar av den tiden vi annars skulle lägga på själva handläggningen.
Hur kommer det sig att lånetillstånd utfärdas på bara ett par dagar?
– Lånetillstånd ska vi ha samma handläggningstid för.

Lokala avvikelser tidigare
För kunde man få sin licens efter bara några dagar, hur kan det ta så mycket längre tid i dag?
– Innan 2015 fanns visst utrymme för lokala avvikelser och handläggningsrutiner. Men efter omorganisationen samverkar vi i ett större sammanhang, till exempel hamnar alla licensärenden för hela Syd i samma kö. Vi strävar efter att i så hög grad som möjligt säkerställa att medborgarna behandlas på ett enhetligt och rättssäkert sätt.
Påverkar corona?
– Om inflödet har ökat på grund av corona är svårt för oss att bedöma. Men Polismyndighetens förutsättningar att handlägga ärenden har inte påverkats.