Björnstammen i Dalarna är störst i norra och östra delen av länet.
Foto: Ove Nyström Björnstammen i Dalarna är störst i norra och östra delen av länet.

Länsstyrelsen i Dalarna vill ha 31 björnar fällda

Länsstyrelsen i Dalarna har tidigare drivit linjen att 27 björnar bör fällas i länet i höst. Men i ett yttrande till Naturvårdsverket förespråkar nu länsstyrelsen en kvot på 31 björnar i länet. Därmed har länsstyrelsen närmat sig jägarorganisationerna som vill ha jakt på 35 björnar i Dalarna.

Jakttiden är den 21 augusti till och med den 15 oktober. Men kvoten kan minska före jaktstarten. I skrivelsen till Naturvårdsverket påpekar länsstyrelsen att björnar som skjuts på myndighets eller enskilds initiativ fram till den 21 augusti ska räknas av från årets björntilldelning. Det har varit mycket diskuterande i regionala rovdjursgruppen och länets viltvårdsnämnd om har många björnar som skulle få fällas under årets skyddsjakt på björn.

Har begärt 35 björnar

Jägarorganisationerna har begärt att 35 björnar skall få fällas. Länsstyrelsen, rovdjursföreningen med flera tyckte att 27 björnar var en lagom nivå på avskjutningen.

Svenska Jägareförbundet poängterade vid föredragningen att en avskjutning med 35 björnar troligen leder till en minskning av stammen och att detta är önskvärt.

Jägareförbundet vill även bromsa björnstammens spridning i norr och väster, som anses gå för fort. De ansåg att inte bara björnen påverkar älgstammen utan att det måste tas hänsyn till att det finns en stark vargstam i länet som tar sin beskärda del av älgstammen.

Båda jägarorganisationerna vill ha tillbaka åteljakten på björn.

Vill minska koncentrationen av björn

– Jägarnas Riksförbund vill se att björnstammens geografiska utbredning ökar så att det inte blir så stora koncentreringar av björn, kommenterar Malte Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna.

– En avskjutning av 35 björnar är vi ense om med Jägareförbundet, tillägger han.

Malte Sandström anser att länsstyrelsen inte tar tillräcklig hänsyn till länets befolkning, som har björn och andra större rovdjur i sina närområden. Han tillstår att dock att länsstyrelsen gått ett steg åt rätt håll när de inte höll fast vid sitt första förslag på 27 björnar.

– Det här visar att de lyssnat på kritiken.

Länsstyrelsen stöder dock inte jägarorganisationernas önskan att förlänga jakttiden på björn till sista oktober.

Björnforskarna hävdar att björnarna i genomsnitt går i ide omkring den 22 oktober.