Shutterstock Möjligheten att besluta om skyddsjakt då vargar angriper hundar står på spel när länsstyrelsen i Värmland överklagar förvaltningsrättens dom.

Länsstyrelsen i Värmland överklagar stoppad vargjakt

På grund av överklaganden har tiden för skyddsjakt gått ut. Men länsstyrelsen i Värmland tycker att frågan är så principiellt viktig att man ändå går vidare med saken till kammarrätten.

Jakt & Jägare har tidigare rapporterat om serien av vargangrepp i Forshagareviret och Jägarnas Riksförbunds, JRF, skarpa kritik mot att skyddsjakten stoppats.

Först gav länsstyrelsen i Värmland i slutet av januari klartecken för skyddsjakt på en varg i trakterna mellan Molkom, Brattfors och Väse. Enligt beslutet skulle skyddsjakten få fortgå till och med den 15 februari.

Jakten inhiberades

Men beslutet överklagades till förvaltningsrätten i Luleå av Föreningen Nordulv, Svenska Rovdjursföreningen och Jaktkritikerna. Domstolen beslutade om inhibition, att jakten stoppas i avvaktan på att frågan slutligen avgörs.

Efter någon vecka kom domen – det blev ingen skyddsjakt med hänvisning till att Viltskadecenters kriterier om att minst fyra angrepp på hundar under ett år inte uppfyllts. Bara tre hundangrepp ska ha dokumenterats.

Till kammarrätten

Nu skriver Värmlands Folkblad att länsstyrelsen i Värmland går vidare och överklagar till kammarrätten i Sundsvall, trots att tiden för skyddsjakten är förbi.

Bland annat hänvisar länsstyrelsen till tidigare domar i förvaltningsrätten som visar att tre angrepp på hundar räcker för att bevilja skyddsjakt på varg.