Länsstyrelsen vill skjuta en varg i Bredfjällsreviret

Både länsstyrelsen i Västra Götaland och LRF Väst vill att Naturvårdsverket beviljar skyddsjakt på varg i Bredfjällsreviret i Västsverige. Sedan midsommarhelgen har en varg orsakat åtta dödliga angrepp på fårbesättningar inom Bredfjällsområdet. Länsstyrelsen begär därför att Naturvårdsverket tillåter skyddsjakt på en varg i området.

Mycket tyder på att det är en varg som specialiserat sig på får och som blivit ett problem för många djurägare i trakten. Reviret är det fårtätaste i landet och inget tyder på att vargen kommer att upphöra med sina angrepp.

– Situationen är ohållbar, säger Robert Andersson, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Mest fårtäta området i Sverige

– Det finns inte en chans för alla djurhållare att sätta upp rovdjurssäkra stängsel inom rimlig tid. Detta vargrevir är med sina 100 till 120 fårproducenter det mest fårtäta i landet. Därför är det inte konstigt att det uppstår problem när en varg väl lärt sig att det finns lättåtkomliga bytesdjur i hagarna, kommenterar Robert Andersson.

I påskas kunde länsstyrelsen konstatera att det fanns ett revirmarkerande vargpar som rörde sig inom ett område från riksväg 44 i norr till Kungälv i söder och mellan Göta älv och E6:an.

Nio angrepp mot får

Under lång tid tog de bara vilda djur som älg och rådjur, men under midsommarhelgen skedde de första angreppen på fårbesättningar i trakten. Fram till idag har nio angrepp skett, varav åtta med dödade tamdjur.

Mycket tyder på att det är en och samma varg, alfahannen, som tar fåren. Det är viktigt att det är rätt varg som blir avlivad. Det är Naturvårdsverket som får pröva frågan om skyddsjakt och hur den ska gå till.

Kan skjuta vid angrepp

– Redan nu kan dock djurägarna ingripa själva för att avvärja angrepp från vargen med stöd av paragraf 28 jaktförordningen, påpekar Robert Andersson.

– Jag tycker att det är högst viktigt att vi plockar bort den här individen som angriper tamdjur. Om inte så blir det omöjligt att få landsortsborna att gå med på att ha varg över huvud taget, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Väst, till Göteborgs-Posten.