JRF-basen Conny Sandström med björnen som han fällde i förra årets skyddsjakt. Länsstyrelserna måste börja lyssna på sina egna experter, säger han om årets björnjaktsbeslut.
JRF-basen Conny Sandström med björnen som han fällde i förra årets skyddsjakt. Länsstyrelserna måste börja lyssna på sina egna experter, säger han om årets björnjaktsbeslut.

”Länsstyrelserna måste lyssna på sina egna experter”

– Det är bra att det är drygt 20 procent fler björnar som får fällas i år. Men det är tråkigt att länsstyrelserna inte alltid lyssnar på sina egna experter i rovdjursgruppen och viltvårdsnämnden.

Det säger Conny Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund om Naturvårdsverkets björnjaktsbeslut.

Jägareförbundet har som vanligt gått ut med en central framställan om kvoten i björnjakten. I år var det ett krav på att 215 björnar borde fällas.

– Jägarnas Riksförbunds linje är de regionala expertgrupperna ska få bestämma kvoten för respektive län. Därför är det viktigt att länsstyrelserna verkligen lyssnar på vad rovdjursgruppen och viltvårdsnämnden säger, kommenterar Conny Sandström.

När det gäller Norrbotten begärde Jägarnas Riksförbund i länet att björnjakten borde utökas till den 15 oktober i hela länet.

– Det ansåg även länsstyrelsen. Tyvärr tog inte Naturvårdsverket intryck av det. Men verket gick oss i alla fall delvis till mötes eftersom björnjakten i år förlängs till 15 oktober i Norrbottens kustdel, konstaterar Conny Sandström.