”Låt EU-domstolen pröva svensk vargpolitik”

Beskedet att EU nu detaljgranskar alla svenska skyddsjaktsbeslut på varg får Jägarsverige att gå i taket. Nu höjs röster för att hela den svenska vargpolitiken bör prövas i EU-domstolen, en gång för alla.
– Det är mycket ovanligt att EU agerar så här, men det är inte säkert att Sverige behöver förlora, säger professorn i EU-rätt, Ulf Bernitz.

Jakt & Jägares avslöjande, att alla skyddsjaktsbeslut ska skickas till Bryssel och EU senast en dag efter beslut väcker bestörtning.
– Det är en stor skandal att en union kan agera så mot ett medlemsland. I mellansvenska rovdjursgruppen inom Jägarnas Riksförbund har vi krävt att regeringen återtar makten över jaktfrågorna. Jag tycker att det är dags att begära utträde ur EU, säger JRF-ordföranden i Värmland, Kurt Borg.

Rädd att tappa greppet 
Han är rädd för vilket läge som uppstår om frågan om den svenska vargjakten verkligen skulle drivas till domstol.
– Det är inte säkert att vi förlorar, men det blir ingen rolig situation i vargområdena om vi tappar allt grepp om förvaltningen under tiden som processen pågår, säger Kurt Borg.
Vargforskare Olof Liberg suckar tungt när han hör talas om nyheten.
– Det är helt absurt. Ska EU detaljgranska den svenska vargförvaltningen? Det är smått chockerande, säger Liberg.
Han är för att regeringen inte längre försöker undvika domstolsförhandlingar.
– Det är inte säkert att Sverige vinner, men då får vi i alla fall frågan prövad på ett bredare sätt av jurister. Just nu känns det som om Sveriges vargar förvaltas av några få EU-tjänstemän, säger Olof Liberg.

För domstolsprövning 
Även Per Wanström, generalsekreterare i Jägarnas Riksförbund, är för en juridisk prövning av saken.
– Förbundet har inte tagit ställning i frågan, men min personliga uppfattning är att det bör gå till domstol, säger Wanström.
Han oroas dock över att Sverige kan tappa all kontroll över vargförvaltningen under tiden som ärendet mal genom EU:s kvarnar.
Gunnar Glöersen, rovdjursexpert på Svenska Jägareförbundet, kallar EU:s ingripande för horribelt.
– Man kan inte låta bli att fundera på vad de håller på med egentligen. Inom Jägareförbundet är vi inne på att domstolen bör pröva vargförvaltningen, så att vi får ett beslut att förhålla oss till, säger Gunnar Glöersen.

”Gäller att ta fram fakta” 
Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen, efterlyser domstolsförhandlingar.
– Vi vill att saken blir prövad i EU-domstolen, eftersom vi inte kan överklaga frågor i jaktärenden någonstans i Sverige, säger Ann Dahlerus.
Professorn i EU-rätt, Ulf Bernitz, konstaterar att fallet är unikt.
– Det är ytterst ovanligt att EU griper in så här på detaljnivå. Men det hänger samman med att Sverige var mycket nära att dras inför domstolen i strax innan Andreas Carlgren avgick. Nu vill man bevaka saken noga, säger Ulf Bernitz.
– Men det är inte alls säkert att Sverige förlorar. Det gäller att ta fram alla fakta som stöder Sveriges sak, tillägger Ulf Bernitz.