Björkvattnets jaktlag i Jämtland berörs av planerna att bygga ut vindkraften. För ett jaktlag med 20 medlemmar kostar det 24 000 kronor i ansökningsavgifter om det byggs vindkraftverk på deras jaktmark. Dessutom tillkommer massor med byråkratiskt krångel för att få avlossa ett enda skott.
Foto: Ulf Svedjeland Björkvattnets jaktlag i Jämtland berörs av planerna att bygga ut vindkraften. För ett jaktlag med 20 medlemmar kostar det 24 000 kronor i ansökningsavgifter om det byggs vindkraftverk på deras jaktmark. Dessutom tillkommer massor med byråkratiskt krångel för att få avlossa ett enda skott.

Låt inte vindkraften stoppa jakten

Låt inte utbyggnaden av vindkraften stoppa jakten.
– Ge jägare dispens att avlossa vapen inom detaljplanerade områden för vindkraftverk.
Det skriver JRF, Jägarnas Riksförbund, till regeringen.

Bland annat planeras sju vindkraftsparker i Jämtland och Västernorrland. Planerna på stora områden för hundratals vindkraftverk har visat sig hota jakten. Byggs vindkraftverk måste området detaljplaneras. Enligt ordningslagen är skjutning med eldvapen förbjuden i detaljplanerade områden utan tillstånd från polis.

Varje enskild jägare måste betala 1 200 kronor i avgift bara för att ansöka om ett personligt tillstånd att avlossa sitt vapen på området. Ett beviljat tillstånd gäller i tre år.

När sedan tillstånd beviljats ska ansvarig skytt meddela länskommunikationscentralen inför varje skjuttillfälle.

”Helt onödiga krav på jägarna”

Arne Karlsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, anser att det här leder till orimliga konsekvenser för dem som jagar där det finns vindkraftverk.

– Det blir helt onödiga krav på jägarna att ansöka om skottlossningstillstånd för att utöva jakt, kommenterar han.

– Vi anser att jakt enligt jaktförordningen skall kunna genomföras utan tillstånd i den här typen av områden för vindkraft eller andra förnyelsebara resurser, tillägger Arne Karlsson.

Därför har Jägarnas Riksförbund skrivit till regeringen och ber om att jägare ska få dispens från ordningslagen att avlossa skott i detaljplanelagda områden utanför tättbebyggda områden.

Vindkraft utan detaljplanering

Samtidigt finns områden där vindkraft planeras utan planer på detaljplanering. Mats Ökvist jobbar med planeringen av vindkraftetableringar åt de fyra kommunerna Bollnäs, Ockelbo, Ovanåker och Söderhamn.

– Jag anser inte alls att man måste detaljplanera områden där man sätter upp vindkraftverk. Jag vet att det förekommit diskussioner om olika lösningar men för vår del blir det bygglov som för att sätta upp ett fritidshus som kommer att gälla. Några detaljplaneområden blir det inte frågan om. Så har de också gjort i Dalarna och på andra ställen vet jag, säger han till Ljusdals-Posten.

Arne Karlsson på Jägarnas Riksförbund hoppas att det är fler utbyggnader av vindkraftverk som görs utan detaljplanering.

– De verkar använda detaljplanering på en del platser där det är tänkt att bli väldigt många vindkraftverk, kommenterar han.