Foto: Anna Förster Riksviltvårdskonsulent Mikael Hultnäs är positiv till förslaget, men tycker att processen har dragit ut onödigt länge på tiden.

Lättare att sälja vildsvin för jägare

Ett nytt förslag som ska göra det lättare att sälja vildsvinskött direkt till konsument presenteras. Uppgifter om jägarna ska enligt förslaget sekretesskyddas för att minimera risken för att kriminella agerar.

Det är Landsbygds- och infrastrukturdepartementet som lagt fram ett förslag som ska göra det möjligt för jägare att sälja vildsvinskött direkt till konsumenterna.

”Vara enkelt”

Enligt förslaget ska uppgifter om jägare i länsstyrelsens register beläggas med sekretess för att minimera risken för att jägarna, deras vapen och ammunition blir föremål för brottslingars intresse.

– Regeringen vill att fler konsumenter ska kunna ta del av vildsvinskött och att det ska vara enkelt för de jägare som vill sälja vildsvinskött. Det ska inte heller vara administrativt betungande eller onödigt dyrt för de jägare som vill bidra till livsmedelsförsörjningen, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, JRF, är positiv till förslaget, men tycker också att arbetet har dragit ut på tiden onödigt länge.

Borde räcka

– JRF ställer sig positiva till att jägare ska få sälja eller ge bort vildsvinskött utan att det har passerat en vilthanteringsanläggning. Vi anser dock att det förslag som tidigare har presenterats för regeringen är alldeles för krångligt, säger han och fortsätter:

– Enligt JRF:s uppfattning borde det räcka med ett trikinprov och i de fall vildsvinen är skjutna i utsatta områden ett becquerelprov. Sedan har behandlingen tagit alldeles för lång tid av regeringarna och myndigheter.

Förslaget är ute på remiss som ska besvaras senast den 30 juli.