Foto: Shutterstock, fotomontageEU:s ministerråd föreslår avsevärda lättnader i det hårt kritiserade förslaget till nytt vapendirektiv. Vilka halvautomater för skytte och jakt som kan förbjudas är dock ännu oklart.

Lättnader i EU:s vapenregler?

Ministerrådet vill låta mentaltester avgöras nationellt
Nu föreslås flera lättnader i de kritiserade vapenregler som EU:s tjänstemän lagt fram. Det är ministerrådet som bland annat vill låta frågan om mentaltester av dem som ansöker om vapenlicens avgöras i respektive EU-land.

Vid ministerrådet i torsdags antogs ett fem punkts-program för hur arbetet ska gå vidare.
EU:s ministerråd slår fast att halvautomatiska vapen för civilt bruk ska vara tillåtna även i framtiden. Men villkoren för dem ska skärpas. Vad det innebär framgår inte ännu.

Distanshandel utreds vidare
När det gäller det föreslagna förbudet mot distanshandel med vapen för privatpersoner, kvarstår ovissheten. Ministerrådet vill att saken utreds vidare.
När det gäller de hårt kritiserade mentaltesterna av människor som söker vapenlicens, är ministerrådet inne på att varje medlemsland ska få avgöra det på egen hand.

Dispens för gymnasieelever
Även i frågan om minimiålder för vapeninnehav vill EU:s ministrar att det ska vara upp till varje medlemsland att ge dispens. Det betyder gymnasieelever som går utbildningar med exempelvis inriktning jakt eller skidskytte kommer att kunna inneha vapen även fortsättningsvis.
Historiska vapen ska också vara möjligt att inneha även fortsättningsvis, om man beslutar så i medlemsländerna.
Ministerrådets ställningstaganden är dock inte avgörande för hur vapendirektivet utformas. Den nya vapenlagen för EU-länderna ska jämkas ihop med det arbete som pågår i Europaparlamentet.

Mikael Moilanen
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...