Lodjurskullar har hittats i stora delar av Västmanland under den senaste inventeringen och det finns kanske 36 lodjur i länet. Det innebär att det blir licensjakt på fyra lodjur i mars, men om det skjutits två vuxna honor stoppas jakten.
Foto: Länsstyrelsen Västmanland Lodjurskullar har hittats i stora delar av Västmanland under den senaste inventeringen och det finns kanske 36 lodjur i länet. Det innebär att det blir licensjakt på fyra lodjur i mars, men om det skjutits två vuxna honor stoppas jakten.

Licensjakt på fyra lodjur i Västmanland

Honkvot ger både hängslen och livrem

Den första mars blir det licensjakt på fyra lodjur i Västmanland, vilket är en rejäl höjning med tanke på att det bara fått fällas ett, respektive två lodjur 2020 och 2019. Däremot finns en honkvot som kan nödbromsa licensjakten snabbt.

Honkvoten innebär att det får fällas högst två vuxna honor, som väger över 14 kilo. Om det fällts, eller påskjutits, två vuxna honor blir licensjakten avlyst.
Licensjakten på fyra lodjur får ske i hela Västmanland under tiden 1 mars till 31 mars 2021.
Jaktreglerna är det sedvanliga. Det innebär bland annat att det får användas motorfordon för att hitta lodjursspår vid vägar inför en jakt. Högst två hundar får släppas samtidigt efter ett lodjur.

Motsvarar cirka 36 lodjur i Västmanland
Viltförvaltningsdelegationen i Västmanland har satt som förvaltningsmål att det ska finnas fyra-fem loföryngringar per år.
Licensjaktskvoten på fyra lodjur bygger på att inventeringsresultatet från 2019/2020 visar att antalet familjegrupper är sex, vilket motsvarar en population på cirka 36 lodjur. Det är egentligen fler lokullar, men en del föryngringar som även finns i grannlänen har räknats bort.
Familjegrupperna förekom i stora delar av länet och det kan mycket väl finnas fler lodjur i Västmanland.

Både hängslen och livrem
”I bedömningen ingår också att risken för underbeskattning av lodjursstammen i förhållande till det regionala förvaltningsmålet är större än risken för överbeskattning”, skriver länsstyrelsen om kvoten på fyra lodjur.
Med honkvoten blir det både hängslen och livrem inför väntade överklaganden av licensjakten.
Beslutet finns här: