Licensjakten på lodjur är i Örebro län indelad i två jaktområden.
Foto: Shutterstock Licensjakten på lodjur är i Örebro län indelad i två jaktområden.

Licensjakt på två lodjur i Örebro län

Högst två lodjur, oavsett ålder och kön, får fällas i Örebro län under licensjakten i mars 2021. Det har länsstyrelsen nu beslutat.

Licensjakten på lodjur 2021, som startar den 1 mars och får pågå som längst till och med den 31 mars, är i Örebro län indelad i två jaktområden.
Mellan den 1 och 14 mars får jakten bedrivas i det södra jaktområdet, det vill säga söder om väg E18/E20. Därefter i hela länet. Men det är alltså max två lodjur som får fällas.
Under 2020 års licensjakt var tilldelningen sju lodjur och sju lodjur fälldes i kommunerna Örebro, Lindesberg och Ljusnarsberg.

Över fastställd miniminivå
Enligt det senaste inventeringsresultatet fanns det 7,5 familjegrupper (hona med ungar) i Örebro län, vilket motsvarar ungefär 45 lodjur.
”Eftersom lodjurspopulationen i Örebro län ligger över den fastställda miniminivån på sju föryngringar bedömer länsstyrelsen i Örebro län att det finns utrymme för en begränsad licensjakt på två individer år 2021”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.
Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1 100 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över gränsen för gynnsam bevarandestatus som är fastställd till 870 lodjur.
Beslutet om licensjakt efter lodjur i Örebro län 2021 går att läsa här.