Den här vildsvinsfällan, Sinkabirum, återstår att testa. Hittills har tre fällor testats av Statens Veterinärmedicinska Anstalt.
Den här vildsvinsfällan, Sinkabirum, återstår att testa. Hittills har tre fällor testats av Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Lindriga skador i vildsvinsfällor

En första inledande försöksserie har gjorts av Statens veterinärmedicinska anstalt på tre vildsvinsfällor. En av fällorna får preliminärt underkänt, medan de tre andra generellt visar på lindriga skador.

De tre fällorna är Folkes fälla, Lotin och Panthera G. Fällorna har använts för att fånga tolv djur vardera. Djuren har sedan avlivats och undersökts. Slutligen har skadorna poängsatts enligt ett poängsystem som går från 0 till 100.
I huvudsak handlade de dokumenterade skadorna om vad som på människa kan beskrivas som blåmärken.
– Många djur har bland annat små blödningar under huden för att de har sprungit emot fällan och försökt ta sig ut. I Folkes fälla hade samtliga grisar den typen av skador, säger Carl Hård af Segerstad, enhetschef för patologi och viltsjukdomar på SVA, till tidningen ATL.

Kanske bestående skada
I ett fall, även det i Folkes fälla, hade ett vildsvin en skada som eventuellt kunde har blivit bestående, nämligen en ligamentskada. Alla andra skador skulle ha läkt ut av sig själva. Slutresultatet blev 22,3 poäng för Folkes fälla, 8,3 för Lotin och 6,7 för Panthera G.
Detta var alltså en första pilotstudie och det återstår sex fällor att testa. Ingen fälla kommer att godkännas förrän hela pilotstudien är genomförd. Studien har dock drabbats av en försening, på grund av ett formellt fel i ansökan till Djurförsöksetiska nämnden. Carl Hård af Segerstad bedömer att försöksverksamheten kan sätta igång i september och vara klar till årsskiftet.