Här filmas en älgko med kalv vid en saltsten när de utsätts för olika skrämselljud. Det är ett projekt för att få bort klövvilt från övergångsställen på järnvägsspår när tåget kommer.
Foto: SLU/Grimsö forskningsstation Här filmas en älgko med kalv vid en saltsten när de utsätts för olika skrämselljud. Det är ett projekt för att få bort klövvilt från övergångsställen på järnvägsspår när tåget kommer.

Ljudskrämmor mot viltolyckor med tåg

Grimsö-forskare jobbar på att ta fram ljudskrämmor som ska få bort klövvilt från järnvägsspår. Först ut är älgar som filmas för att se vilka ljud som är mest effektiva. Bland annat provas det med inspelade hundskall och människoröster.

Faktum är att en grupp gymnasieelever i Säffle redan har tagit fram ett koncept för att skrämma bort vilt från järnvägen. Vilt vid spåret upptäcks av en värmekamera. Då sätts högtalarsystemet med skrämmande ljud igång. Jakt & Jägare skrev om det här:
Men Trafikverket kör sitt eget spår och har satsat på projektet Viltsäker järnväg.

Kostar 1,5 miljarder årligen
– Samhällets kostnader för viltolyckor på spåren uppskattas till 1,5 miljarder kronor per år. Det beräknas på stilleståndskostnader för resande, gods och personal samt kostnader för reparationer på tågen, säger Per Högner som är projektledare på Trafikverket, till Nerikes Allehanda, NA.
Grimsö forskningsstation i Riddarhyttan som är knutet till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, samarbetar med Trafikverket i projektet.

Lockas med saltstenar
Grimsö-forskarna använder saltstenar för att locka fram älgar till viltkameror. Sedan filmas älgarna för att se om det skräms bort av inspelade ljud med bland annat människoröster och hundskall.
– Vi vill veta om ljuden fungerar för att skrämma älgarna och i så fall vilket som är mest effektivt, säger Grimsö-forskaren Denice Lodnert till NA.

Aktiveras när tåget kommer
Trafikverket planerar att ha viltstängsel vid järnvägsspåren med öppningar till speciella övergångsställen för vilt över spåret. Om tåg närmar sig passagen ska ljudskrämman aktiveras för att få bort viltet från stängselöppningen vid spåret.
– Vi vill veta om hundskall och människoröster frambringar flyktreaktioner hos älgarna. Hackpetten och ugglan är med som mer neutrala ljudreferenser som vi vill se hur älgarna reagerar på, förklarar Denice Lodnert.

Ser även hur tjurar kan bli skrämda
I projektet skärskådas även om olika älgar reagerar olika på skrämselljud.
– Vi studerar vilka skilda reaktioner det kan bli mellan ko med kalv, ensam ko eller om det är en tjur som hör skrämselljuden, säger hon.
Älgstudien ska vara klar i november.
I övrigt ska rådjur och vildsvin filmas när de utsätts för olika inspelade ljud.
För att locka fram vildsvin till viltkameran ska SLU smeta på tjära på trädstammar, som är ett beprövat jägarknep vid åtlar.