Lodjur i fel fälla måste släppas

– Lodjursjakt är enbart tillåtet med de fem fälltyper som godkänts. Lodjur som fångas i andra fällor ska släppas, förklarar Maano Aunapuu på Naturvårdsverket.
Han tycker att det behövs ett förtydligande om lofällorna.

Det har kommit frågor från flera länsstyrelser om hur lodjur som fångas i för lodjur icke godkända fällor ska hanteras. 
Lista över godkända fällor finns att hämtas på www.naturvardsverket.se/jakt och ”Fällor för vilda djur”.
Följande godkända fångstredskap får användas för fångst av lodjur:
Åbrånsfällan (L93), Lofälla Grimsö (L94), Tunnelfälla Söderholm (L95), Sinkabirum (L99) samt Sinkabirum kombi (L112). 

Inga utstående detaljer
Vid användningen ska det kontrolleras att inga utstående kantiga detaljer finns invändigt i fällans fångstutrymme. Ansvarig jaktledare ska förvissa sig om att fällorna är i enlighet med de regler som finns.
– Lodjur som fångas i fällor som inte är godkända för lodjur, till exempel Värmländsk tunnelfälla, är fredade. Ett sådant lodjur är inte fångat enligt villkoren i Naturvårdsverkets beslut om undantag från fredning och måste släppas, kommenterar Maano Aunapuu.