Foto: FOTO: MOSTPHOTOS/KARIN PERSSON Det finns fortfarande gott om lodjur i skogen, men hur stor tilldelningen blir återstår att se.

Lodjursstammen är fortsatt stark

Antalet lodjur i Sverige är drygt 1 400 individer, vilket är tämligen oförändrat jämfört med förra året. Vinterns inventering indikerar också att populationen fortfarande ligger över gynnsam bevarandestatus.

Det är Naturvårdsverket som presenterar resultatet av vinterns lodjursinventering.

–  Årets resultat räknat i antal lodjur är drygt 1 400 individer och lodjurspopulationen ligger därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, som är 870 individer, säger Mona HansErs, chef för viltanalysenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. 

Förra året

Räknat i familjegrupper är också förändringen försumbar jämfört med förra året, då det fanns 246,5 familjegrupper mot 242,5 i år.

Men Naturvårdsverket påpekar särskilt att beräkningar av stammens tillväxt från år till år är ett trubbigt instrument. Man talar om att inventeringsresultatet bör betraktas som en del av en trend, eftersom antalet vuxna honor som föder ungar har så stor årlig påverkan.

188 fällda

Årets licensjakt på lodjur var den mest omfattande under det senaste decenniet. Tilldelningen var 201 djur och av dem fälldes 188. Flest lodjur, 30 individer, fälldes i Gävleborg som också hade den största tilldelningen.