FOTO: ARKIVBILD/SHUTTERSTOCK Nu vill den norska regeringen uppfylla sina tidigare utfästelser om en minskning av rovdjursstammarna.

Löften om ökad rovdjursjakt i Norge

Varg, lo, björn och järv ska pressas tillbaka i Norge. Det utlovar finansminister Trygve Slagsvold Vedum som menar att det är enda sättet att värma landsbygdens näringar och samtidigt minska konfliktnivån i samhället.

Trygve Slagsvold Vedum är norsk finansminister och dessutom ledare för Senterpartiet. I en intervju med Dagbladet fastslår han att det nu är dags att uppfylla de åtaganden som regeringen har gjort avseende de stora rovdjuren.

”Fler konflikter”

– När vargstammen blir för stor blir det fler konflikter med människor som har hund, företag och livsmedelsproducenter. Ibland är vargar nära andra djur, säger han till tidningen.

Trygve Slagsvold Vedum presenterar inga siffror angående hur omfattande rovdjursjakten kan komma att bli. Men han riktar kritik mot den förra regeringens sätt att hantera frågan – och processen då vargen återintroducerades efter att ha varit helt borta på 1970-talet.

Väckte stor ilska

– På 70-talet var vargen helt borta och vi har fått tillbaka den. Med jakt sjunker konfliktnivån. Det som väckte stor ilska förra gången var att det var naturvårdsintressen som trumfade lokalbefolkningen, säger han.