Lodjurshannar som slåss om revir och honor dödar ofta varandra i stridens hetta.Slagskämparna på bilden har dock inget direkt samband med artikeln.
Foto: Scott E Read / Shutterstock.com

Lodjurshannar som slåss om revir och honor dödar ofta varandra i stridens hetta.
Slagskämparna på bilden har dock inget direkt samband med artikeln.

Lohannar dör i revirstrider

I en ny svensk studie har man observerat lodjurshannar som slåss om revir och honor. Det har visat sig att slagsmålen är på liv och död. I två av fyra observerade fall dog en av de kämpande hannarna.

En av forskarna som observerat slagsmål mellan lodjurshannar är Peter Segerström vid SLU. Han har till och med lyckats fånga slagsmålet på bild.
– När vi kommer med helikoptern brukar de ofta gå upp ur daglegan och gömma sig. De här lodjuren känner till oss och vill helst inte ha med oss att göra. Men i det här fallet brydde de sig inte ett dugg om oss, berättar han för Sveriges Radio Vetenskap & miljö.
– De stångades, bröstade sig mot varandra och rök ihop, slogs som tusan, bet och klöste varandra. Slagsmålet höll på kanske en minut, men det var väldigt intensivt, fortsätter han.

Ingår i skandinaviskt lodjursprojekt
Hannarna som med hjälp av radiohalsband har följts i studien ingår i det skandinaviska projektet Scandlynx och håller till i Sareks nationalpark.
Det är ingen nyhet att lodjurshannar slåss om honor och revir, men att slagsmålen kan leda till att en av dem dör var en överraskning.