Lojakt möjlig på hela fastlandet

Även i år delegerar Naturvårdsverket rätten att besluta om licensjakt på lodjur till samtliga länsstyrelser i Sverige, utom Gotland.

Beslutet är ett årligt återkommande beslut i rovdjursförvaltningen och bygger på att de tre regionala inventeringsområden når vissa miniminivåer när det gäller lodjursföryngringar.
Den gångna inventeringssäsongen visar på små förändringar i jämförelse med förra årets siffror. Samtliga regioner ligger över de fastställa miniminivåerna. Norra rovdjursförvaltningsområdet har  109,5 föryngringar, det mellersta 72 och det södra 24 föryngringar.