Lodjuren är mycket effektiva rådjursjägare. Lojakten skulle behöva tiodubblas i Värmland för att rädda rådjuren från att utplånas av lo.
Foto: Göran Ekström Lodjuren är mycket effektiva rådjursjägare. Lojakten skulle behöva tiodubblas i Värmland för att rädda rådjuren från att utplånas av lo.

Lojakten behöver tiodubblas

Dreverklubbens enkät bland 950 jaktlag i Värmland avslöjar att de officiella siffrorna om lodjursstammens storlek inte stämmer. Lojakten skulle behöva tiodubblas i Värmland för att rädda rådjuren från utplåning.

Målet i länsstyrelsens förvaltningsplan är att det ska finnas 10-20 familjegrupper i länet. Enligt myndigheterna finns 26 familjegrupper av lodjur i Värmland och den siffran är utgångspunkt när kvoten i lojakten avgörs.

60 procent av jaktlagen har svarat och resultatet omfattar mer än en miljon hektar jaktmark. Svaret blev att det troligtvis finns 36 till 41 familjegrupper. Den siffran kan multipliceras med fem lodjur för en familjegrupp. Det innebär att det kan finnas drygt 200 lodjur i Värmland istället för 130.

Snookingmetoden fungerar inte

Enkäten visar därmed att rapporteringen av familjegrupper till länsstyrelsen med hjälp av snookingmetoden inte fungerar. Av de jaktlag som har familjegrupper på sin mark har endast 20 procent rapporterat detta till länsstyrelsen.

Varje lodjur fäller cirka 50 rådjur per, enligt forskarna. Det innebär att Värmlands lodjur förra året tog ungefär 10 000 rådjur. Jägarna kunde i sin tur endast fälla 3 100 rådjur.

Tiodubblad lojakt behövs

Det skulle behöva skjutas mer än 100 lodjur årligen i länet för att rädda rådjuren och göra stammen jaktbar på sikt. Under förra lojakten var det bara tillåtet att fälla tio lodjur i Värmland. Hela kvoten i länet sköts redan under den första jaktdagen.

Lodjuren är mycket effektiva att riva rådjur. Enligt norska forskare minskar lodjurens predation på rådjur först när rådjursstammen är cirka tre rådjur per tusen hektar.