Lojakten i Västernorrland underkänd

Nu jagas lodjuren i skyddsjakt istället

Det var rätt av länsstyrelsen i Jämtland att besluta om jakt på 29 lodjur. Däremot underkänns beslutet om jakt på fyra lodjur i Västernorrland av Naturvårdsverket, som överprövat de båda jaktbesluten efter överklagan från en vargförening.

Ett lodjur hann skjutas i licensjakt i Västernorrland innan Naturvårdsverket beslutade om så kallad inhibition, alltså stopp i jakten.
Överklagan kom från vargföreningen Wolf Wolf Association Sweden.
I Jämtland fick jakten fortsätta och 29 lodjur sköts snabbt. Nu meddelar Naturvårdsverket att jakten i Jämtland var okej.

Underkänner beslutet
”Länsstyrelsen i Västernorrland har däremot inte närmare utvecklat syftet med licensjakten och visat hur licensjakten är ändamålsenlig i förhållande till syftet. De har inte heller visat att upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus inte försvåras genom det beslutade uttaget på fyra loar med hänsyn till miniminivån för länet eller att kriteriet att det ska saknas en annan lämplig lösning är uppfyllt”, skriver Naturvårdsverket.

Skyddsjakt på sju lodjur
Länsstyrelsen i Västernorrland får nu lösa problem med lodjur genom skyddsjakter. Just nu pågår skyddsjakt på sju lodjur i länet.