Omvända roller i lojakten. Jämtlands lodjur blir själva jaktbyte den 1 mars till 15 april. Men när licensjakten börjar i år är kvoten halverad till 30 lodjur.
Foto: AISPIX by Image Source/Shutterstock.com Omvända roller i lojakten. Jämtlands lodjur blir själva jaktbyte den 1 mars till 15 april. Men när licensjakten börjar i år är kvoten halverad till 30 lodjur.

Lokvoten halverad i Jämtland

De senaste tre åren har Jämtland haft en licenskvot på 60 lodjur. Men till jaktpremiären den 1 mars får endast 30 lodjur fällas i länet. Dessutom delas länets kvot upp på tre delområden.

• 17 lodjur får skjutas i kommunerna Strömsund, Bräcke och Ragunda samt socknarna Hotagen, Laxsjö och Föllinge.
Tre lodjur tilldelas kommunerna Berg, Åre, Östersund och Krokom, förutom socknarna Hotagen, Laxsjö och Föllinge.
• Tio lodjur får fällas i Härjedalens kommun.

Zonindelningen motiveras av länsstyrelsen med att det bidrar till att styra lojakten till områden där predationstrycket från lodjur förväntas vara högst. Det ska lindra problemen främst för renskötarna.

Högst två hundar efter ett lodjur
Högst två hundar som ställer eller förföljer ett och samma lodjur får användas samtidigt.
Hundar får inte bytas under jakt på ett och samma lodjur och under en och samma dag, påpekar länsstyrelsen.

Cirka 200 lodjur i Jämtland
Troligtvis finns det cirka 200 lodjur i Jämtland enligt länsstyrelsens bedömning av de inventeringar som gjorts i länet.
”Både tidigare inventeringsresultat och årets preliminära resultat visar på en markan nedgång i antal föryngringar och även i antal ensamgående djur i stora delar av länet”, skriver länsstyrelsen i beslutet.

Tillåtet spåra med fordon
I samband med lojakten är det sedan två år tillbaka tillåtet att under jakttiden använda motorfordon för att söka efter lospår vid vägar och skoterleder som finns på Lantmäteriets kartor. Men fordon får inte användas i själva jakten.

Försökt stoppa spårning med fordon
Representanterna för bevarandesidan samt lokalt näringsliv och turism i länets viltförvaltningsdelegation har försökt stoppa fordonsanvändningen för lospårning.
Men länsstyrelsen står fast vid att spårningen med hjälp av fordon behövs för att kunna ringa in lodjur och därmed få effektivare jakt.

Vill ha försök med höstjakt
Jakten kan pågå till 15 april om kvoten inte är slut tidigare.
Viltförvaltningsdelegationen i Jämtland är enig om att höstjakt på lodjur ur många aspekter är att föredra. Därför har delegationen yrkat på att länsstyrelsen bör planera för att genomföra ett försök med höstjakt på lodjur redan under 2012.
Delegationen yrkade att länsstyrelsen bör planera för att genomföra ett försök redan under 2012.