Vargkommitténs förslag är en kompromiss som inte löser vargproblemen, tycker Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund.
Vargkommitténs förslag är en kompromiss som inte löser vargproblemen, tycker Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund.

”Löser inte vargproblemen”

– Vi ser stora brister i utredningen och en lång väg till en verkställighet av en eventuell ny acceptabel rovdjurspolitik.

Det säger Solveig Larsson, ordförande i Jägarnas Riksförbund (JRF) om Vargkommitténs slutbetänkande, ”Åtgärder för samexistens mellan människa och varg”.

Problemen med vargen påpekas i utredningen från Vargkommittén.

– Men det är en avsaknad av konkreta förslag på åtgärder för jakten. Rovdjuren kommer ännu en gång före människan och dess verksamheter, kommenterar JRF-basen i ett pressmeddelande.

– Jägarnas Riksförbund har under många år påpekat de problem som utredaren lyfter. Bland annat ersättning för direkta och indirekta kostnader, snabba och enkla skyddsjaktsbeslut och svårigheten att förena olika former av djurhållning med vargförekomst, konstaterar Solveig Larsson,

Misslyckats med analysen
I likhet med andra utredningar har Vargkommittén inte lyckats med den socioekonomiska analysen.

Det är en analys som Jägarnas Riksförbund efterlyst på ett tidigt stadium. Men JRF-basen är besviken över resultatet.

– De faktiska kostnaderna har inte redovisats. Det enda positiva är att utredaren erkänner det och föreslår att den görs om, tycker Solveig Larsson,

Vargproblemen stoppas inte
Den proposition som väntas komma under hösten har en lång väg till verkställighet efter att den kan komma att tänkas antas av riksdagen, påpekar JRF-basen.

– Vi ser fortsatt att människor kommer att drabbas av vargförekomst på ett oacceptabelt sätt även med Vargkommitténs utredningsförslag. Därför är det nej till frilevande varg i Sverige som vi fortsätter att jobba för, sammanfattar Solveig Larsson i pressmeddelandet.