Vargarna har inte lyckats stoppa löshundsjakten trots 617 angrepp mot jakthundar i Sverige och Norge sedan 1995. 80 procent av hundförarna fortsätter att släppa hund i vargmarker, men lika många kan tänka sig att försöka öka säkerheten, till exempel med skyddsväst på hunden.
Foto: Mostphotos Vargarna har inte lyckats stoppa löshundsjakten trots 617 angrepp mot jakthundar i Sverige och Norge sedan 1995. 80 procent av hundförarna fortsätter att släppa hund i vargmarker, men lika många kan tänka sig att försöka öka säkerheten, till exempel med skyddsväst på hunden.
Vargangreppen på hundar i Norge och Sverige under de senaste 24 åren har i de flesta fall skett i det svenska ”vargbältet”. Blå prickar står för skadade hundar och röda för dödade hundar.
Foto: Norsk institutt for naturforskning Vargangreppen på hundar i Norge och Sverige under de senaste 24 åren har i de flesta fall skett i det svenska ”vargbältet”. Blå prickar står för skadade hundar och röda för dödade hundar.

Löshundsjakt trots 617 vargangrepp

Från 1995 till maj 2018 har det noterats 617 vargangrepp mot hundar i Norge och Sverige. Av dessa slutade 400 angrepp med att hunden dog. Angreppen gäller nästan uteslutande jakthundar, men 80 procent av hundförarna har dock inte slutat att släppa jakthundar på grund av att det finns varg på markerna. Samtidigt är det en lika stor andel av hundförarna som är mer eller mindre villiga att försöka minska riskerna för att få hunden tagen av varg.

Det framgår av en forskningsrapport som det norska Miljödirektoratet begärt från Nina, Norskinstitutt for naturforskning.
Under perioden 1995 till 2018 har det i Sverige registrerats i genomsnitt 23,6 vargangrepp årligen på hundar i Sverige och 6,8 i Norge, enligt statistik från Rovdatabasen.
Nina har även tagit fram en karta över var vargangreppen skett de senaste 24 åren.
– I Norge har mycket debatt ägnas åt konflikten mellan varg och betesdjur. Men många är också bekymrade över hur vargen påverkar olika former av rekreation, säger forskaren John Odden.
Han tillägger att det är lite känt om varför vargar angriper hundar, men det kan bero på jakt på bytesdjur, vargens försvar av revir och dominans.

Oftast sker attackerna i vargrevir
Både i Sverige och Norge sker drygt 70 procent av angreppen i ett vargrevir eller inom tio kilometers avstånd till reviret.
I rapporten ”Ulveangrepp på hunder i Skandinavien” försöker forskarna analysera mönstret bakom vargangreppen.
De flesta vargangreppen sammanfaller med tiden för löshundsjakten och sker under september till december. Nio av tio vargangrepp mot hundar sker mot jakthundar. 82 procent av vargangreppen gäller älghundar.
I vissa revir är vargarna mer benägna att gå till angrepp mot hundar, än vargar i andra revir. Ett sådant mönster har också iakttagits i vargrevir i Finland och USA.

Jakthundsägare ogillar varg
Nina har frågat 2 200 personer om de gillar eller ogillar varg. Av jakthundsägarna är det bara en fjärdedel som gillar varg. Av dem som har en hund som inte används för jakt gillar hälften att det finns varg i Norge. Hundägarna i Norge är mera polariserade än befolkningen i övrigt när det gäller synen på varg, konstaterar forskarna.
Undersökningen visar även att de flesta som har jakthundar fortsätter ha jakthund, trots att det finns vargar i markerna.

80 procent forsätter släppa hunden
Närmare hälften av hundägarna har svarat att de fortsatt att använda sina hundar som tidigare i vargmarkerna. 34 procent av hundförarna säger dock att de är mer vaksamma för att undvika vargangrepp. Men sammantaget är det åtta av tio hundägare som fortsätter löshundsjakten i vargmarker.
Forskarna har även frågat hundförarna om de är villiga att börja med olika försiktighetsåtgärder, som att ha skyddsväst på hunden, välja en annan ras som har kortare drev, eller att banda med hunden. De flesta av hundförarna är öppna för att ha ökad säkerhet i vargmarker, som att ha en skyddsväst på hunden. Bara en av fem hundförare har svarat att de är helt säkra på att de inte kommer att göra några försiktighetsåtgärder när det finns risk för vargangrepp.