Vildsvin, ett ”ogräs” som bör utrotas?
Foto: Robert Jidesjö Vildsvin, ett ”ogräs” som bör utrotas?

LRF-företrädare vill utrota vildsvinen

För LRF i Västra Götaland är ett bra vildsvin ett dött vildsvin. Ronny Johansson är ansvarig för viltfrågor i LRF-västs styrelse och mjölkbonde utanför Göteborg. Han kräver krafttag mot det nya högviltet.
– Vi i LRF vill att markägarna tar tag i problemet och skjuter av de djur man ser innan problemet blivit övermäktigt, säger han.

– För oss lantbrukare med vall och betande djur är vildsvinen det värsta av ogräs. Vi vill ha en nollvision för vildsvin i Västra Götaland, dundrar Ronny Johansson.

Den snabbt växande grisstammen i Sverige kan redan omfatta cirka 80 000 djur. Varje år skjuts omkring 20 000 vildsvin, men det räcker inte, tycker Ronny Johansson.

Snart finns grisarna i hela Västra Götaland, befarar han.

Ronny Johansson gillar inte att riksdagen 1988 fattade ett beslut att vildsvinen skall betraktas som en del av den svenska faunan. Förra regeringen gav i juni 2006 ett uppdrag till Naturvårdsverket att undersöka hur vildsvinstammen ska förvaltas på bästa sätt.

”Kan vara försent”

– Regeringen såg konsekvenserna av detta tokiga riksdagsbeslut och ville vidta åtgärder. Det är bra men kan vara för sent, kommenterar Ronny Johansson.

– Vildgrisarna kommer att trivas bra i det brutna landskapet med åker, bete och omväxlande skog som vi har i Bohuslän och Dalsland, tillägger han.

Vallen är den dominerande grödan som odlas för foder. Vallen är även ett omtyckt bökställe för vildgrisarna.

– Det ger oåterkalleliga skador. Vallen måste plöjas upp och sås om. Det är ett riktigt hot och vi ser hur sörmländska och skånska nötköttsproducenter får allt svårare i vildgrisområden, säger Ronny Johansson.

Han undrar också hur långt Christer Pettersson på Naturvårdsverket kommit med jobbet att se över vildsvinsförvaltningen.

Högvilt som bör utrotas

LRF:s Ronny Johansson ser inte vildsvinet som ett värdefullt högvilt som ska förvaltas. Vildsvinen bör helt enkelt utrotas.

– Det är bara jägarna som ser fördelar med vildsvin. Men då har de samtidigt inte förstått hur svårjagade och hur svårt det är att hålla stammen under kontroll, kommenterar Ronny Johansson.

En nollvision är bra, tycker han.

– Det underlättar för det levande kulturlandskapet med betande mular. Nollvisionen minskar även radikalt risken för att sprida svinpest till tamgrisar och det blir färre trafikolyckor.