LRF-Sydost vill minska lantbrukarnas problem med vildsvin.
Foto: Neil Burton / Shutterstock.com LRF-Sydost vill minska lantbrukarnas problem med vildsvin.

LRF-möte om svinfrågan

LRF Sydost höll ett möte utanför Växjö på måndagen där man diskuterade vildsvinsfrågan. LRF vill bland annat att utfodringen av vildsvinen ska stoppas eftersom de skapar många problem för lantbrukare.

LRF Sydost menar att vildsvinen är ett potentiellt hot mot hela livsmedelsproduktionen i sydöstra Sverige. De kallade därför till ett möte kring vildsvin för att få politiker och myndigheter att agera.
Mötet hölls på Kyletorps gård utanför Växjö. Gården ägs av Kenneth Gustafsson, som har köpt en vildsvinfälla för att jaga med.

”Förlustaffär”
Han ser däremot de fällda vildsvinen som ett problem, eftersom han tycker att det är en förlustaffär att sälja köttet.
– Den lille grisen som hänger härvid om vi skulle ha avyttrat den så är det kanske 15 kilo kött som vi får 20 kronor för, det är inte lönt för oss att köra iväg den till en uppköpare, säger Kenneth Gustafsson till SVT Smålandsnytt.

Flera förslag på åtgärder
Under mötet diskuterades olika lösningar på problemet, bland annat gratis trikinprover, enklare regler kring fällor, att skjuta fler suggor och att förbjuda utfodring. Det är bråttom att få till en ändring, konstaterades det under mötet.
– Är det så att vi inte bryter trenden så kommer här inte till att bli nåt i Småland och sydostregionen Jag får samtal varje dag från medlemmar som säger att nu nu orkar vi inte längre, jag odlar inte mer, säger Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost till Smålandsnytt.