När lammen föds på våren finns det omkring 1 700 får på Molstabergs säteri. Sedan Sjundareviret bildades i närheten har Molstabergs ägare investerat nästan en miljon kronor i rovdjursavvisande stängsel, enligt Land Lantbruk.
Foto: Molstabergs säteri När lammen föds på våren finns det omkring 1 700 får på Molstabergs säteri. Sedan Sjundareviret bildades i närheten har Molstabergs ägare investerat nästan en miljon kronor i rovdjursavvisande stängsel, enligt Land Lantbruk.

LRF överklagar Molstabergfallet igen

Då kammarrätten inte gav prövningstillstånd går nu LRF vidare till Högsta förvaltningsdomstolen med begäran om skyddsjakt på varg som har rivit får på Molstabergs säteri.

Land Lantbruk har talat med bland andra Axel Nordmark, jurist på Lantbrukarnas riksförbund. Han förklarar för tidningen:
– Länsstyrelsen och förvaltningsrätten har gjort det enkelt för sig genom att påstå att en grind stod öppen så att vargarna kom in i hagen. Men vi har vittnen som intygar att grinden var stängd.
Det var den 2 och 5 maj som varg gick in i hagarna på Molstabergs säteri utanför Södertälje och rev totalt 60 får.

Avslag på skyddsjaktsansökan
En ansökan om skyddsjakt på vargarna i Sjundareviret avslogs av Länsstyrelsen Stockholm med motiveringen att det fanns svagheter i stängslingen runt hagarna.
Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som gick på länsstyrelsens linje. LRF begärde då prövningstillstånd i kammarrätten, men fick avslag.
Även om Axel Nordmark är medveten om att det är en liten chans att Högsta förvaltningsdomstolen kommer att behandla ärendet så väljer han att försöka.
– Det är ju väldigt vanligt att myndigheter går på vad en annan myndighet tidigare beslutat. Förvaltningsrätten går på länsstyrelsens beslut och kammarrätten går på vad förvaltningsrätten beslutat, beskriver han i Land Lantbruk.

Kritik mot besiktningsrapporten
Tidningen har läst länsstyrelsens besiktningsrapport efter det andra vargangreppet på Molstaberg och är kritisk till flera uppgifter i den.
I rapporten står att:
• En grind till hagen har stått öppen under natten. Men två vittnen intygar att grinden var stängd när de kom till platsen klockan 06.19 samma morgon.
• Att grinden var 0,9-1 meter hög. En kontrollmätning visar dock att den är 1,23 meter.
• Besiktningsmannen enbart har undersökt den södra, västra och norra delen av hagen. Den östra sidan tycks han inte ha besökt.
• Den uppmätta spänningen på eltråden var 600 volt. Rekommendationen är 4 500 volt.
– Men när besiktningsmannen kom till platsen var ju elen avslagen eftersom vi arbetade med stängslet. Det är en fullständig gåta hur han kunde mäta 600 volt i tråden när den var spänningslös, säger Anders Lindell, som var med och arbetade den aktuella morgonen, till Land Lantbruk.

Ett viktigt ärende
LRF:s jurist, Axel Nordmark, menar att det här ärendet är viktigt för fler än Molstabergs säteri.
– Vi har haft sammanlagt 18 olika angrepp på tamboskap i området. Så alla djurägare med får, getter, hundar, nötboskap eller hästar riskerar ju att drabbas, säger han.