LRF-varning om illegal vargjakt

Dag Rogne, ordförande för LRF i Värmland, befarar att regeringens backning i licensjaktsfrågan får folket att tappa förtroende för dem.

– Regeringen borde stå upp för befolkningen i stället för att svansa för byråkraterna i Bryssel, säger han till Nya Wermlands-Tidningen, NWT.

Dessutom kan beslutet leda till ökad illegal jakt på varg, menar Dag Rogne.

– Tappar man respekten för lagstiftningen, tar folk saken i egna händer och det vill vi inte. Det som var bra med licensjakten var att det fanns en ventil och man kände att man hade någon slags kontroll över vargstammen, säger han till NWT.
Försämrad livskvalitet
LRF-basen berättar att många värmlänningar har fått en sämre livskvalitet på grund av vargen. Bland annat vågar man inte gå ut med hunden på kvällen och viltstammarna har minskat så pass att värmländska jägare åker till andra ställen för att jaga och landsbygden blir utarmad.
– Byråkraterna förstår inte riktigt att det blir en hel del merarbete för fårägare med varg i området. Som med rovdjursstängsel. Man måste slå av gräs och sly under dem två gånger per sommar.
Enligt Dag Rogne sjunker markpriserna i norra Värmland i takt med att det inte går att jaga.
– Man har ingen jakt längre på egna marker och kan heller inte hyra ut, så man går miste om inkomster, säger han till NWT.
Värst att inte få bestämma själva
– Men värst av allt är att vi inte får bestämma själva över vår situation. Det hade kanske varit bättre att driva frågan till sin spets och få en dom i EU och stenhårt hävda vår rätt i stället för att vika ner sig, fortsätter han.
Att samarbeta med organisationer tror Rogne kan vara en väg till en lösning.
– Jag tror inte att Naturskyddsföreningen i Värmland har samma inställning som de i Stor-Stockholm. Vi måste prata med varandra i stället för att springa till Bryssel och anmäla. Därför tror jag på beslutet att skapa en nationell samling i en kommitté kring rovdjurspolitiken.