Helena Jonsson, förbundsordförande för Lantbrukarnas Riksförbund riktar stark kritik mot Naturvårdsverket i ett öppet brev, där den socioekonomiska utredningen och slutsatsen benämns som ”en ren provokation”.
Foto: LRF Helena Jonsson, förbundsordförande för Lantbrukarnas Riksförbund riktar stark kritik mot Naturvårdsverket i ett öppet brev, där den socioekonomiska utredningen och slutsatsen benämns som ”en ren provokation”.

LRF: Verket cyklar om vargpåverkan

Enligt Naturvårdsverkets utredning om hur vargarna påverkar den svenska socioekonomin drar verket slutsatsen att påverkan inte är nämnvärd. Detta kritiseras nu från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i ett öppet brev.

Naturvårdsverkets slutsats av den socioekonomiska utredningen om vargen och dess påverkan lyder ”…ekonomisk påverkan från vargförekomst på olika verksamheter på samhällsnivå inte är så omfattande att verksamheten påtagligt försvåras”.
– Verket kunde inte hamna mer snett i sin slutsats. Ingen har väl trott eller ens påstått att Sverige som samhälle eller nation går på knä på grund av vargen. Frågan är snarare hur de som drabbas av vargangrepp eller riskerar det, klarar av det ekonomiskt och psykiskt? Vargangrepp gynnar knappast viljan hos landsbygdsföretagare att satsa på framtiden, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

”En ren provokation”
LRF menar att Naturvårdsverkets val att beräkna påverkan utifrån ett medelvärde från hela landet är en ren provokation.
– Dessutom är det underlag som verket utgått ifrån är rent vetenskapligt så dåligt att det inte går att besvara regeringsuppdraget. Jag träffar ofta människor som lever i vargland på landsbygden. Det psykiska lidandet som de drabbade utsätts för på grund av vargarnas närvaro och dess hårdföra beskyddare, går aldrig att ersätta. Som djurägare har jag har stor förståelse för den oro och maktlöshet som många av mina kollegor i vargområden känner, avslutar Helena Jonsson.

Här hittar du det öppna brevet från LRF till Naturvårdsverket.