Palle Borgström och Solveig Larsson säger att LRF och JRF gärna samarbetar i framtiden.
Foto: Mostphotos, Lantbrukarnas Riksförbund & Jägarnas Riksförbund Palle Borgström och Solveig Larsson säger att LRF och JRF gärna samarbetar i framtiden.

LRF vill inte kompromissa om viltskador

LRF har avslutat samarbetet med jägarorganisationerna kring en gemensam handlingsplan för att minska viltskador. ”Vi kan inte acceptera att vilt tillåts sätta villkoren för produktionen av mat och skog i Sverige”, menar LRF.

Det var efter riksförbundsstämman förra året som Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, bjöd in Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet till ett möte. Under det enades man bland annat om att ta fram en gemensam handlingsplan med syfte att minska viltskadorna i skog och jordbruk.
– Vi har hittills funnit samsyn i flera delar av arbetet, men dessvärre har vi svårt att enas om vissa delar, exempelvis om nationella mål gällande förvaltningen. Vildsvinsfrågan är en ödesfråga för en del av våra medlemmars fortsatta existens och så viktigt för LRF:s medlemmar att vi dessvärre inte ser någon annan utväg än att fortsätta med handlingsplanen på egen hand, säger Palle Borgström, riksförbundsordförande i LRF.
LRF tycker helt enkelt att de har behövt kompromissa för mycket och ge upp alltför mycket av det som de tycker är viktigt.

Fortsätter samarbeta
I ett pressmeddelande skriver dock LRF att man kommer att fortsätta samarbeta med jägarorganisationerna i andra frågor.
– Vi har en överenskommelse med Jägarnas Riksförbund om älgförvaltningen, som även innehåller gemensamma mål om skador. Vi har även samsyn kring förenklad försäljning av vildsvinskött från jägare till konsument. LRF samarbetar gärna med jägarorganisationerna framöver både på nationell och regional nivå, men just denna handlingsplan är inte möjlig att nå samsyn inom, säger Palle Borgström.

”Det är tråkigt”
Jägarnas Riksförbunds förbundsordförande, Solveig Larsson, tycker att det är tråkigt att jägarorganisationerna och LRF inte kunde få till en gemensam handlingsplan. Hon bekräftar att JRF kommer att fortsätta hjälpa LRF att komma tillrätta med viltskadorna, så att jordbrukarna kan producera det som de har planerat.
– Det blir en win-win-situation om vi jobbar bra ihop. Det tror jag att även jägarna tycker. Att vi har ett livskraftigt lantbruk är ju viktigt även för viltet, säger Solveig Larsson.